generál prof. JUDr. Bohuslav Ečer

* 31.7.1893 Hranice na Moravě – † 13.3.1954 Brno, nemocnice u sv. Anny


světově uznávaný odborník na mezinárodní právo trestní; profesor pro mezinárodní právo trestní na PrF MU; generál justiční služby, člen Komise Spojených národů pro vyšetřování válečných zločinů; předseda československé delegace u Mezinárodního vojenského tribunálu pro potrestání válečných zločinců v Norimberku, soudce Mezinárodního soudního dvora v Haagu


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

Československo: jako první československý důstojník vyslechl ve Wiesbadenu K. H. Franka a 7. 8. 1945 jej na pražském letišti předal naší justici


zajímavé okolnosti

více informací o něm uvádí tento odkaz: http://www.valka.cz/clanek_12304.html


příčina úmrtí

infarkt


bydliště

Brno:
- Přadlácká 32
- Cejl 83/85
- Uhrova (dnes Antala Staška) 14
- Brno-Židenice, Smetanova, dnes Šaldova 18


čestný občan

Brno in memoriam 2002


vzdělání

1903–1911 české klasické gymnázium v Kroměříži,
Právnická fakulta ve Vídni (1911–1914) a v Praze (1915–1920), v roce 1920 získal titul JUDr., v roce 1948 docent a ještě v témže roce jmenován profesorem pro mezinárodní právo trestní


vyznamenání a pocty

Legion of Merit (1945) - nejvyšší řád USA pro cizince,
Československá medaile za zásluhy I. stupně (1946),
Stříbrná medaile Antonína Randy (in memoriam),
Řád Bílého lva I. třídy in memoriam (28. 10. 2019)


dílo

- Jak jsem je stíhal. Praha 1946.
- Norimberský soud. Praha 1946.
- Poučení z norimberského soudu pro Slovany. Brno 1947.
- Právo v boji s nacismem. Brno 1946.
- Vina a mravnost. K procesu s Hildou Hanikovou. Brno 1924 (spoluautor, publikace v MZK ztracena).


zaměstnání

1921–1939 advokátní praxe v Brně,
4. 4. 1939 emigroval přes Bělehrad, Paříž a Marseille do Anglie (1942),
1948–1950 Právnická fakulta Masarykovy univerzity


politická orientace

člen brněnského zastupitelstva za KSČ (sekce III. internacionály) (doloženo v roce 1925),
sociální demokracie (v roce 1935 byl za tuto stranu náměstkem starosty města Brna)


odborné a zájmové organizace

Společnost pro hospodářské a kulturní styky se Sovětským svazem (předseda brněnské pobočky),
Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku,
Dělnická akademie (tajemník),
Moravsko-slezský aeroklub se sídlem v Brně (1946 zvolen předsedou, v letech 1946-1947 se účastnil prakticky všech větších leteckých dnů na Moravě jako host)


hrob

Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 8, hrob č. 133


poznámky

Pracoval v brněnské obecní samosprávě (v roce 1925: člen zastupitelstva, člen právní komise, člen komise živnostenské, komise odvolací).
Do čs. zahraničního vojska odveden 12. 12. 1939, Paříž (Francie). Osobní číslo: Z; A-2850.
Zasloužil se o vybudování pomníku padlým vojínům na Božetěchově ulici v Brně-Králově Poli, který byl slavnostně odhalen 8. června 1946.pojmenované ulice

Ečerova (Bystrc)osoby

Josef Babák
přítel Karel Bogr
švagr Josef Hrubý
spolupracovník Václav Kovanda
spolupracovník Maxmilián Ryšánek
spolupracovník
další osoby (1)...


partneři

Ludmila Ečerová (Galová)
sňatek: 18. 3. 1922, Brno (městská rada)

ulice

Antala Staška
bydliště doložené v roce 1938 Přadlácká
bydliště doložené v roce 1922 Smetanagasse - Smetanova
bydliště doložené v roce 1925 (dnes Šaldova) Cejl
bydliště doložené v roce 1927


objekty

oběti rudoarmějců při osvobozovacích bojích
pomník: Božetěchova 2a/01
inicioval vybudování pomníku a doporučil tvar pomníku do podoby jehlanu, podle malých dřevěných jehlanů, které stavěli rudoarmějci svým padlým kamarádům na místech jejich původních hrobů; na pomníčcích byla pěticípá hvězda, srp a kladivo


stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
místo posledního odpočinku


události

24. 4. 1948
Znovuodhalení pamětní desky Františka Alexandra Zacha
účastník slavnosti
8. 6. 1946
Odhalení pomníku rudoarmějců v Brně-Králově Poli
osobně se zasloužil o vybudování tohoto pomníku
13. 6. 1936
První návštěva dr. Edvarda Beneše ve funkci prezidenta republiky
náměstek starosty města Brna
8. 12. 1929
Slavnostní znovuotevření Dělnického domu v Brně
slavnostní řečník
8. 2. 1925
Koncert a ples Svazu ruských studentů v ČSR, odbočka Brno
spolupodepsal interpelaci


Kal, Menš


Aktualizováno: 02. 01. 2023