Internetová encyklopedie dějin Brna

Ferdinand Hebra

  prof. MUDr. Ferdinand Hebra


  • * 7.9.1816 Brno – † 5.8.1880 Vídeň


  • brněnský rodák, zakladatel moderní dermatologie, profesor dermatovenerologie na lékařské fakultě ve Vídni


  • šlechtický titul

   rytíř


  • zajímavé okolnosti

   do svých 24 let nesl jméno své matky za svobodna - Schwarzmann, teprve potom převzal jméno svého skutečného otce Jana Hebra, rakouského důstojníka


  • bydliště

   Brno, Jánská 18


  • vzdělání

   gymnázium v Judenburgu a v Grazu,
   lékařská fakulta ve Vídni (1841 promoce),
   v roce 1849 jmenován profesorem dermatologie

  • vyznamenání a pocty

   titul rytíře (1877),
   titul dvorního rady


  • dílo

   nejznámější je Atlas der Hautkrankenheiten (1956) s ilustracemi A. Elfingra a C. Heitzmanna a jeho učebnice dermatologie


  • zaměstnání

   interní klinika Všeobecné nemocnice ve Vídni, primář jejího nově ustanoveného kožního oddělení,
   Lékařská fakulta ve Vídni

  • odborné a zájmové organizace

   Lékařská společnost ve Vídni (prezident),
   Vídeňská akademie věd


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Hebrův rodný dům v Brně"


  • ulice

   Jánská
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 01. 08. 2014