Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Sázavský

  Karel Sázavský


  • * 18.7.1858 Velká Bíteš (okres Žďár nad Sázavou) – † 6.4.1930 Brno


  • hudební teoretik a kritik, pedagog


  • bydliště

   Velká Bíteš čp. 105 (rodný dům),
   Třebíč čp. 69 (doloženo v roce 1881),
   Brno, Franz-Josef-Strasse 22


  • vzdělání

   gymnázium,
   učitelský ústav


  • dílo

   Sepsal „Dějiny Filharmonického spolku „Besedy brněnské" od r. 1860–1900“, Brno, Beseda brněnská 1900, ale také dějiny opery ve starém brněnském divadle, které zahrnovaly období 35 let počínaje rokem 1884. Přispěl významnými články do Pazdírkova Hudebního Slovníku. Měl v rukopise připravené své Paměti, které však bohužel nevydal.
   Je také autorem řady pojednání o vyučování hudbě a zpěvu na školách (např. O prvních počátcích vyučování hře na klavír)


  • zaměstnání

   pedagogická činnost:
   - prozatimní učitel na jejkovské škole v Třebíči (doloženo v roce 1881)
   - Třebíč (výuka hře na klavír, 7 let)
   - Brno - česká škola na Hutterově ulici (od roku 1884), v roce 1908 se stal řídícím učitelem, do výslužby odešel v roce 1925

  • odborné a zájmové organizace

   Filharmonický spolek Besedy brněnské (dlouholetý člen výboru a jednatel, od roku 1901 čestný člen),
   Moravská orlice (od roku 1893 se ujal hudebního referátu),
   psal o brněnském hudebním životě i do časopisu Dalibor, Národních listů, Hudebních Rozhledů


  • poznámky

   Lidové noviny ve svém ranním vydání ze dne 7. dubna 1930 o Karlu Sázavském napsaly: „Sledoval láskyplně a pozorně český život brněnský šedesáti let, viděl českou operu v Brně od občasných vystoupení kočovných společností v Besedním domě až k jejím umělecky nejvyšším projevům v prvých letech popřevratových, stýkal se s Křížkovským a přežil Janáčka, viděl Vacha jako kapelnického adepta ve starém divadle i o pětadvacetiletém jubileu Moravských učitelů!“
   Pohřeb se konal v Brně dne 8. 4. 1930 z kostela Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Viktor Červinka
   Sázavský byl jedním z kmotrů při křtu Červinky Leoš Janáček
   přítel Pavel Křížkovský
   přítel Ferdinand Vach
   přítel


  • partneři

   Pavla Sázavská (Jandová)
   sňatek: 6. 6. 1881, Třebíč (kostel sv. Martina)


  • děti

   Karel Sázavský


  • rodiče

   Marie Sázavská (Kadlecová)
   Karel Sázavský


  • sourozenci

   Marie Červinková (Sázavská)


  • ulice

   Franz-Josef-Strasse
   bydliště doložené v roce 1886 (dnes Francouzská)


  • autor

   Jis, Menš


Aktualizováno: 26. 10. 2019