Antonín Mayssl

* 29.9.1826 Černovice (Bukovina) – † 8.7.1899 Brno


portrétní malíř, nejvýznamnější portrétní fotograf éry vizitek v Brně


zajímavé okolnosti

Za doby svého pedagogického působení se stal známým portrétním malířem. O jeho prestiži svědčí, že v roce 1861 se u něho nechali fotografovat členové moravského sněmu. Od roku 1862 se fotografií zabýval živnostensky; začínali u něho pozdější samostatní brněnští fotografové Josef Kunzfeld a Zdenko Mann.
Na svých vizitkách kladl důraz na kompoziční stránku a zachycení živého výrazu. V raných pracích byl inspirován vídeňským ateliérem bratří Angererů. Kolem roku 1867 jeho podnik dosáhl vrcholu.
Po roce 1873, kdy se stávaly jeho fotografické portréty stále konvenčnějšími, se postupně vracel zpět k malbě.


bydliště

vzdělání

gymnázium filozofické učiliště v Černovicích,
polytechnika a malířská akademie ve Vídni (u F. C. Waldmüllera)


dílo

V roce 1858 namaloval 20 erbů pro erbovník věnovaný Vincenci hraběti Vetter von der Lilie, prezidentovi lenního soudu v Kroměříži. Další znaky v tomto albu vytvořili Anton Hübner (stavovský úředník a gymnaziální učitel kresby) a Mathias Stiasny (malíř).


zaměstnání

od roku 1849 učil na brněnské technice geometrii a kreslení,
v letech 1852–1865 učitel kreslení na nové vyšší reálce v Brně,
od roku 1862 měl i fotografickou živnost,
od roku 1885 se věnoval pouze umělecké tvorbě
osoby

Josef Kunzfeld
praktikant a později významný brněnský fotograf
ulice

Altbrünnertorplatz, též Brünnertorzwinger (U Starobrněnské brány, též Před Brněnskou branou)
bydliště doložené v roce 1857 (dnes Šilingrovo náměstí) Schwedengasse + Basteigasse (Švédská + Na hradbách, též Hradební)
bydliště doložené v roce 1870 (dnes Rooseveltova) Huttergasse (Hutterova, též Hutterská)
bydliště doložené v roce 1880 (dnes Traubova) Anastasius-Grün-Gasse
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Hilleho)


MJ


Aktualizováno: 30. 04. 2022