prof. RNDr. Richard Vinařický, CSc.

* 16.11.1907 Slavičín (okres Zlín) – † 1.12.1985 Brno


fyziolog, zakladatel Ústavu tělesných cvičení na brněnské lékařské fakultě; sportovec - atletika (běh 1000 m, 1500 m, 400 m překážek); válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežil)


rodné jméno

Weinstein


zajímavé okolnosti

dne 2. 2. 1946 povolena změna jména na Vinařickývzdělání

PřF MU Brno (1932 titul RNDr., 1948 habilitace, 1961 profesor v oboru fyziologie tělesných cvičení a práce)


dílo

zobrazit


zaměstnání

fyziologický ústav LF MU v Brně,
od roku 1951 přednášel na Lékařské fakultě v Hradci Králové, následně v Košicích, na fyziologickém ústavu v Brně, na Elektrotechnické fakultě VUT v Brně, Vysoká škola zemědělská v Brně,
od roku 1967 působil na LF v Olomouci, kde založil Katedru tělesně biologických oborů


odborné a zájmové organizace

SK Moravská Slaviaosoby

Ernst Gerad
R. Vinařický (Weinstein) byl svědkem při sňatku E. Gerada


partneři

Zdeňka Vinařická (Antošová)
sňatek: 30. 1. 1933, Brno (městská rada)
ulice

Údolní + Dra Bedřicha Macků (Talgasse + Dr-Bedřich-Macků-Gasse)
bydliště doložené v roce 1933 Tyršgasse (Tyršova)
bydliště doložené v roce 1940 (dnes Vaníčkova)


události

14. 10. 1931
7. ročník atletického utkání mezi studenty brněnské Techniky a Masarykovy univerzity
první místo v běhu na 1500 m
15. 6. 1927
3. ročník atletického utkání mezi studenty brněnské Techniky a Masarykovy univerzity
třetí místo v běhu na 1500 m
9. 6. 1926
2. ročník atletického utkání mezi studenty brněnské Techniky a Masarykovy univerzity
třetí místo v běhu na 1500 m


MJ, Menš


Aktualizováno: 18. 08. 2019