August Potuczek

* 15.8.1882 Brno – † 5.3.1936 Brno


akademický malíř


rodné jméno

Augustin Potůček


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSRvzdělání

1901–1905 malířství na akademii ve Vídni


dílo

August Potuczek. Katalog výstavy. Brünn, Kunstgewerbemuseum 1924.


zaměstnání

učitel kreslení na vyšší reálcepoznámky

po vzniku ČSR opustil školní službu, věnoval se malbě (žánrové obrazy, portréty atd.), restaurování (fresky u minoritů v Brně, malby a oltářní obrazy v moravských kostelech a zámcích
partneři

Ernesta (Ernestine) Potuczek (Lindenthal)
sňatek: 23. 6. 1914, Brno (evangelický kostel); týž den sňatek v Brně v kostele sv. Janů (u minoritů)
ulice

Neugasse - Nová
rodný dům (dnes Lidická) Schüttgasse - Na rumišti
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Rumiště) Körnergasse - Körnerova
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Stavební) Pilgramgasse
bydliště v době sňatku (dnes Divadelní) Kamenná
bydliště a místo úmrtí


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
akademický malíř; místo posledního odpočinku


události

5. 10. 2023
Výstava Druhá tvář Brna
je mu věnována výstava
24. 2. 2022
Výstava Rakouská Morava
jeho obrazy jsou součástí výstavy


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 20. 07. 2020