Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Gardavský

  Jaroslav Gardavský


  • * 24.9.1906 Holešov – † 19.8.1942 Berlín-Plötzensee


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno:
   - Údolní + Dra Bedřicha Macků (Talgasse + Dr-Bedřich-Macků-Gasse) 67
   - Moravské náměstí 9


  • vzdělání

   1917–1925 Státní reálné gymnázium v Přerově a v Brně (maturita 8. 6. 1926),
   Vojenská akademie v Hranicích (9. 9. 1926, slavnostně vyřazen 29. 7. 1928),
   4. 11. 1935 – 9. 4. 1938 Vysoká škola válečná v Praze

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam

  • jiné pocty

   podplukovník generálního štábu in memoriam


  • zaměstnání

   voják z povolání


  • poznámky

   Po vyřazení z Vojenské akademie přičleněn k dělostřeleckému oddílu 256 v Jihlavě v hodnosti poručíka dělostřelectva. Již 1. 10. 1928 nastoupil jako frekventant do aplikační školy dělostřelectva v Olomouci (ukončil 13. 7. 1929).
   Od 31. 7. 1929 nastoupil službu u dělostřeleckého pluku 6 v Brně, kde působil až do 3. 11. 1935 (postupně důstojník pátrač, 1. důstojník baterie, přidělený důstojník náhradního oddílu, 2. důstojník náhradního oddílu).
   V mezidobí absolvoval od 1. 11. 1931 do 15. 5. 1932 ekvitační kurz dělostřelectva v Olomouci. Od 4. 11. 1935 do 9. 4. 1938 posluchač I.–III. ročníku Vysoké školy válečné v Praze. Dnem 19. 4. 1938 přidělen k velitelství III. sboru v Brně (zde postupně přednosta materielní skupiny 4. oddělení, přednosta výcvikové skupiny 3. oddělení štábu sboru). Za branné pohotovosti státu ve dnech 24. 9. až 27. 10. 1938 působil u velitelství dělostřelectva II. armády v Olomouci. Po okupaci ČSR prováděl do konce září 1939 likvidační práce u bývalého velitelství III. sboru v Brně, poté odešel na vlastní žádost do výslužby. Předtím byl dnem 15. 3. 1939 přeložen v hodnosti kapitána do skupiny důstojníků generálního štábu.
   Do protinacistického odboje se zapojil již v březnu 1939, pracoval v zemském výboru Obrany národa. Podílel se na budování sítě na Moravě, ukrývání zbraní a trhavin, zajištění ilegálního radiového spojení mezi Prahou a Brnem. Gestapem byl zatčen dne 30. 11. 1939, vězněn v Brně na Špilberku, v Sušilových kolejích, odtud 6. 6. 1940 transportován do Breslau. Odtud převezen v červenci 1940 do Berlína do věznice Alt Moabit. V procesu, konaném 26.–27. 11. 1941 byl odsouzen k trestu smrti, převezen následující den po procesu do věznice v Plötzensee, kde popraven.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Čestmír Jelínek
   spolupráce v odboji, společně souzeni a popraveni Ladislav Kotík
   spolupráce v odboji, společně odsouzeni a popraveni Ladislav Mácha
   spolupráce v odboji Tomáš Podruh
   spolupráce v odboji Konstantin Raclavský
   spolupráce v odboji
   další osoby (2)...


  • partneři

   Milada Gardavská (Blahová)
   sňatek: 27. 10. 1934, Brno (kostel sv. Jakuba)


  • rodiče

   Ilke Gardavská (Honlová)
   Josef Gardavský


  • ulice

   Údolní + Dra Bedřicha Macků (Talgasse + Dr-Bedřich-Macků-Gasse)
   bydliště Moravské náměstí
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, blat


Aktualizováno: 14. 08. 2016