Antonie Bohatcová

* 10.5.1900 Brno-Židenice – † duben 1945


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


rodné jméno

Pohlová, ovdovělá Hájková, rozloučená Rolincová


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

„Pravoplatným usnesením okresního soudu pro Brno-okolí z 15. prosince 1947 k žádosti Boženy Mittágové, bytem Brno-Židenice, Stránská 85, byla Antonie Bohatcová, rozená Raitharová (? -Menš), bez vyznání, posledně bytem Brno-Řečkovice, Severní 17, narozená v Brně-Židenicích 10. května 1900, prohlášena za mrtva a považuje se den 30. září 1945 za den, jehož nepřežila. Pravděpodobné místo úmrtí jest Pankrác.“


příčina úmrtí

zahynula


bydliště

Židenice čp. 223 (rodný dům),
Brno-Židenice, Táborská 8,
Brno-Řečkovice: Žižkova 11, Sibiřská 17


zaměstnání

tovární dělnice (tkadlena), soukromnice


poznámky

Spolu s manželem Antonínem ukrývali a jinak spolupracovali od února 1942 s příslušníky paraskupiny SILVER B (Jan Zemek, Vladimír Škacha), která byla vyslána na území protektorátu 29. 12. 1941.
Dne 12. 12. 1944 se jí podařilo s parašutistou V. Škachou uprchnout z Brna-Řečkovic zatýkacímu komandu brněnského gestapa. Zatčena 3. 1. 1945 v Moravské Ostravě, kde se ukrývala u přítelkyně Jankové spolu s parašutistou Vladimírem Škachou. Byla popravena neznámo kdy (asi duben 1945) v Kounicových kolejích. Podle usnesení okresního soudu pro Brno-okolí z 15. 12. 1947 je pravděpodobným místem úmrtí Pankrác (v Praze -Menš)
osoby

Antonín Cupák
pomoc skupině SILVER B Václav Kozák
pomoc skupině SILVER B František Sova
pomoc skupině SILVER B Vladimír Škacha
spolupráce v době okupace Jan Zemek
spolupráce v době okupace


partneři

Karel Hájek
sňatek: 25. 5. 1917, Brno-Zábrdovice (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
(první manžel)
Josef Rolinc
sňatek: 29. 12. 1919, Brno-Zábrdovice (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
(druhý manžel, manželství soudně rozloučeno zemským civilním soudem v Brně 9. 6. 1926)
Antonín Bohatec
sňatek: 17. 12. 1928, Brno (Městská rada)
(třetí manžel)
ulice

Žižkagasse - Žižkova
bydliště (dnes Bohatcova) Táborská
bydliště doložené v roce 1917 Sibiřská
bydliště (do prosince 1944)


osoba na objektech

oběti druhé světové války
pomník: Úlehle 0/01Menš, Jmik


Aktualizováno: 25. 04. 2023