Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Bednařík

  Ing. Jan Bednařík


  • * 12.5.1908 Brno-Řečkovice – † 15.4.1958


  • stavitel; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   pro své mimořádné odborné znalosti a organizační schopnosti se stal vzorem pro hlavní postavu v jednom z příběhů knihy Opožděných reportáží Ladislava Mňačka


  • bydliště

   Brno-Řečkovice, Palackého náměstí 10,
   Moravská Ostrava-Zábřeh, Komenského 647 (doloženo v roce 1934),
   Brno-Židenice, Táborská 181


  • vzdělání

   1913–1918 Česká obecná škola,
   1918–1925 Česká vyšší zemská reálka v Moravské Ostravě,
   ČVŠT v Brně - odbor inženýrského stavitelství (1932 složena 2. státní zkouška)


  • dílo

   - Nádražní poštovní úřad v Brně, Nádražní 3 (1937–1940, architekt Bohuslav Fuchs, stavitel Jan Bednařík)
   - Zimní stadion v Brně, Sportovní 2 (I. etapa 1946–1949, stavitel Jan Bednařík)
   - rodinný dvojdům v Brně, Preslova 405/52 (spolu s JUDr. Ferdinandem Halámkem)

   V MZA v Brně je uložen fond H 903 Ing. Jana Bednařík, úředně autorizovaný civilní inženýr, konstruktivní a dopravní, stavitel, Brno.


  • zaměstnání

   stavbyvedoucí v Moravské Ostravě (doloženo v roce 1934),
   dne 14. 5. 1938 se stal mistrem stavitelským,
   úředně autorizovaný civilní inženýr a stavitel v Brně (oprávnění uděleno 1. 2. 1938 ) 

  • odborné a zájmové organizace

   člen řady odborných a vědeckých společností, od roku 1940 trvale členem zkušební komise Inženýrské komory (kategorie Civilních inženýrů konstrukčních a dopravních),
   SPB Brno-Židenice,
   Svaz moravsko-slezských filatelistů (zasloužilý člen)


  • hrob

   Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 2, hrob č. 35


  • poznámky

   Po předčasné smrti otce se na studiích živil kondicemi, pomáhaly mu také sestry. Již v průběhu studií získal praxi v cizině u firmy Arch. Walter Frese, Berlín a v Paříži u fy Arch. A. et G. Perret i u českých firem Mor. Ostravsko-Karvínské stavební spol., Bří. Špačkové v Ostravě, Ing. Táborského v Ostravě, Ing. B. Bloudka a v ústavu české techniky u prof. Ing. Dr. Ladislava Záruby v Brně, a dalších.
   Po ukončení studií byl zaměstnán u stavebních firem na Moravě a Slovensku, kde řídil stavby, např. rekonstrukci dráhy Hranice - Valašské Meziříčí - Vsetín - Trenčín, novostavbu dráhy Červená Skála - Margecany, úseky silnic Vsetín - Trenčín, Uherské Hradiště - Slavkov, stavby kanalizační a obytných domů v Ostravě, Jihlavě a v Brně, pošty v Příboře, nádražní pošty v Brně, nemocnice v Jihlavě a mostů na Vsetínsku a na Slovensku.
   Firma Ing. Jan Bednařík byla založena 1. 5. 1939. Z počátku realizovala silniční projekty menšího rozsahu a stavby obytných budov. Později činnost rozšířila na stavby a projekční práce velkého rozsahu např. projekty dálnice Praha - Brno a mostních objektů na této dálnici, projekty dálkových silničních tahů, realizace velkých mostů přes řeky Bečvu a Svratku a jiné projekty hlavních silničních průtahů, náměstí a ulic v obcích a městech. Podílela se na stavbě Zimního stadionu v Brně, realizovala stavbu betonového mostu pod Vírskou přehradou aj.
   V době okupace byla činnost podniku omezena. Doklady firmy pro úřady byly vždy v češtině. Zaměstnancům, kteří byli postiženi protektorátními úřady, vyplácela firma mzdy (jejich rodinám).
   Po znárodnění 25. 2. 1948 byl Ing. Bednařík zaměstnán do 30. 8. 1948 jako vedoucí svého bývalého podniku pod národní správou, včleněného do ČSSZ, n. p. Od 1. 9. 1948 do 22. 11. 1953 byl vedoucím zakázkového a kalkulačního oddělení n. p. Ingstav Brno, z toho devět měsíců byl vedoucím výrobního střediska Ingstavu v Ostravě-Kunčicích při výstavbě NHKG Kunčice. Od 22. 11. 1953 do 31. 5. 1954 byl vedoucím kalkulačního oddělení ve Stavebních závodech Hron, Svätý Kríž nad Hronom (stavba Hliníkárny v Žiaru nad Hronom). Obdobné činnosti vykonával jako expert Ministerstva stavebnictví při výstavbě Východoslovenských železáren v Košicích i na velkých stavbách komunikačních.
   Od 1. 6. 1954 do své smrti byl vedoucím rozpočtového oddělení ve Státním ústavu dopravního projektování v Brně.


  • obrazy

   img21006.jpg img21032.jpg img21003.jpg img21002.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Mojmír Cigánek
   přítel Josef Černocký
   přítel Ladislav Záruba
   J. Bednařík vykonával praxi u L. Záruby


  • partneři

   Božena Bednaříková (Bartošová)
   sňatek: 1. 4. 1934, Brno-Židenice (kostel sv. Cyrila a Metoděje)


  • rodiče

   Jan Bednařík
   Josefa Bednaříková (Hudečková)


  • sourozenci

   Marie Kudelová (Bednaříková)
   Ludmila Flanderková (Bednaříková)
   Božena Hrachovinová (Bednaříková)
   Josefa Bednaříková


  • ulice

   Palackého náměstí
   rodný dům (tehdy Řečkovice čp. 77) Táborská
   bydliště Masarykova
   v domě č. 8 sídlo kanceláře firmy


  • stavby

   Židenický hřbitov
   Balbínova 55
   místo posledního odpočinku
   Nádražní poštovní úřad v Brně
   Nádražní 3/418
   stavitel
   Zimní stadion
   Sportovní 2/347
   stavitel I. etapy


  • autor

   Menš, blat


Aktualizováno: 29. 05. 2020

Jan Bednařík. Fotografii pro naši encyklopedii poskytl pan Jan Bednařík, děkujeme.