Ing. Jan Bednařík

* 12.5.1908 Brno-Řečkovice – † 15.4.1958


stavitel; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

pro své mimořádné odborné znalosti a organizační schopnosti se stal vzorem pro hlavní postavu v jednom z příběhů knihy Opožděných reportáží Ladislava Mňačka


bydliště

Brno-Řečkovice, Palackého náměstí 10,
Moravská Ostrava-Zábřeh, Komenského 647 (doloženo v roce 1934),
Brno-Židenice, Táborská 181


vzdělání

1913–1918 Česká obecná škola,
1918–1925 Česká vyšší zemská reálka v Moravské Ostravě,
ČVŠT v Brně - odbor inženýrského stavitelství (1932 složena 2. státní zkouška)


dílo

- Nádražní poštovní úřad v Brně, Nádražní 3 (1937–1940, architekt Bohuslav Fuchs, stavitel Jan Bednařík)
- Zimní stadion v Brně, Sportovní 2 (I. etapa 1946–1949, stavitel Jan Bednařík)
- rodinný dvojdům v Brně, Preslova 405/52 (spolu s JUDr. Ferdinandem Halámkem)

V MZA v Brně je uložen fond H 903 Ing. Jana Bednařík, úředně autorizovaný civilní inženýr, konstruktivní a dopravní, stavitel, Brno.


zaměstnání

stavbyvedoucí v Moravské Ostravě (doloženo v roce 1934),
dne 14. 5. 1938 se stal mistrem stavitelským,
úředně autorizovaný civilní inženýr a stavitel v Brně (oprávnění uděleno 1. 2. 1938 )


odborné a zájmové organizace

člen řady odborných a vědeckých společností, od roku 1940 trvale členem zkušební komise Inženýrské komory (kategorie Civilních inženýrů konstrukčních a dopravních),
SPB Brno-Židenice,
Svaz moravsko-slezských filatelistů (zasloužilý člen)


hrob

Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 2, hrob č. 35


poznámky

Po předčasné smrti otce se na studiích živil kondicemi, pomáhaly mu také sestry. Již v průběhu studií získal praxi v cizině u firmy Arch. Walter Frese, Berlín a v Paříži u fy Arch. A. et G. Perret i u českých firem Mor. Ostravsko-Karvínské stavební spol., Bří. Špačkové v Ostravě, Ing. Táborského v Ostravě, Ing. B. Bloudka a v ústavu české techniky u prof. Ing. Dr. Ladislava Záruby v Brně, a dalších.
Po ukončení studií byl zaměstnán u stavebních firem na Moravě a Slovensku, kde řídil stavby, např. rekonstrukci dráhy Hranice - Valašské Meziříčí - Vsetín - Trenčín, novostavbu dráhy Červená Skála - Margecany, úseky silnic Vsetín - Trenčín, Uherské Hradiště - Slavkov, stavby kanalizační a obytných domů v Ostravě, Jihlavě a v Brně, pošty v Příboře, nádražní pošty v Brně, nemocnice v Jihlavě a mostů na Vsetínsku a na Slovensku.
Firma Ing. Jan Bednařík byla založena 1. 5. 1939. Z počátku realizovala silniční projekty menšího rozsahu a stavby obytných budov. Později činnost rozšířila na stavby a projekční práce velkého rozsahu např. projekty dálnice Praha - Brno a mostních objektů na této dálnici, projekty dálkových silničních tahů, realizace velkých mostů přes řeky Bečvu a Svratku a jiné projekty hlavních silničních průtahů, náměstí a ulic v obcích a městech. Podílela se na stavbě Zimního stadionu v Brně, realizovala stavbu betonového mostu pod Vírskou přehradou aj.
V době okupace byla činnost podniku omezena. Doklady firmy pro úřady byly vždy v češtině. Zaměstnancům, kteří byli postiženi protektorátními úřady, vyplácela firma mzdy (jejich rodinám).
Po znárodnění 25. 2. 1948 byl Ing. Bednařík zaměstnán do 30. 8. 1948 jako vedoucí svého bývalého podniku pod národní správou, včleněného do ČSSZ, n. p. Od 1. 9. 1948 do 22. 11. 1953 byl vedoucím zakázkového a kalkulačního oddělení n. p. Ingstav Brno, z toho devět měsíců byl vedoucím výrobního střediska Ingstavu v Ostravě-Kunčicích při výstavbě NHKG Kunčice. Od 22. 11. 1953 do 31. 5. 1954 byl vedoucím kalkulačního oddělení ve Stavebních závodech Hron, Svätý Kríž nad Hronom (stavba Hliníkárny v Žiaru nad Hronom). Obdobné činnosti vykonával jako expert Ministerstva stavebnictví při výstavbě Východoslovenských železáren v Košicích i na velkých stavbách komunikačních.
Od 1. 6. 1954 do své smrti byl vedoucím rozpočtového oddělení ve Státním ústavu dopravního projektování v Brně.
osoby

Mojmír Cigánek
přítel Josef Černocký
přítel Ladislav Záruba
J. Bednařík vykonával praxi u L. Záruby


partneři

Božena Bednaříková (Bartošová)
sňatek: 1. 4. 1934, Brno-Židenice (kostel sv. Cyrila a Metoděje)
ulice

Palackého náměstí
rodný dům (tehdy Řečkovice čp. 77) Táborská
bydliště Masarykova
v domě č. 8 sídlo kanceláře firmy


stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
místo posledního odpočinku
Nádražní poštovní úřad v Brně
Nádražní 3/418
stavitel
Zimní stadion
Sportovní 2/347
stavitel I. etapy


Menš, blat


Aktualizováno: 29. 05. 2020