Rudolf Walter

* 22.3.1894 Dačice (okres Jindřichův Hradec) – † 27.2.1966 Brno


herec, režisér, pedagog, recitátor, překladatel, dramatik a skladatel


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

na brněnské konzervatoři v oboru herectví vedl a vyučoval na 200 hercůvzdělání

gymnázium v Brně (ukončeno v roce 1912),
studium herectví u Jaroslava Puldy a zpěvu a hry na klavír u Olgy Demartiniové- Waltrové (matka),
studijní pobyt v Berlíně (1916)


vyznamenání a pocty

Bulharský řád za občanskou zásluhu IV. stupně se zlatou korunou,
jmenován bulharským carem Borisem III. důstojníkem řádu za občanské zásluhy,
Státní umělecká a literární cena (1929)


jiné pocty

zasloužilý umělec in memoriam (1966),
medaile Neumannových Poděbrad (1966)


dílo

zobrazit


zaměstnání

angažmá v Národním divadle v Brně (od roku 1912),
Východočeská společnost (1915–1916),
potom opět v Brně (1916–1938) - herec, činoherní a operní režisér a také šéf činohry (1925–1929),
pedagogická činnost na konzervatoři (1925–1949),
ředitel ve Svobodném divadle (1945–1948),
v roce 1949 odchod do invalidního důchodu,
ředitel Beskydského divadla v Novém Jičíně (1954–1955),
Divadlo jednoho herce (1960–1965)


odborné a zájmové organizace

zakladatel divadelního souboru Komorní hry (za 2. světové války) později Svobodné divadlo


čestný hrob

poznámky

Po uzavření českého divadla v Brně nacisty v roce 1942 sestavil ze svých žáků soubor nazvaný Komorní hry, který částečně plnil poslání uzavřeného divadla. Vůdčí postavení v Komorních hrách zaujímal sám Walter (ředitel) a členové jeho rodiny (Marie Walterová, Olga Walterová a Ema Pechová).
Byl také překladatelem a dramatizátorem i autorem divadelních her. Často spolupracoval s brněnským rozhlasem a hrál i v několika filmech režiséra V. Kršky.
Jeho herecký projev se vyvíjel od výbušného herectví mladistvého elánu, uplatňujícího se v milovnických a komických rolích, k postupnému útlumu všestranného hereckého výrazu ve prospěch dominantní hlasové složky.
osoby

Otakar Dadák
student na konzervatoři Miroslav Doležal
student na konzervatoři Vlasta Fialová
studentka herectví Naděžda Gajerová
hostovala v souboru, který založil Marcel Halouzka
student
další osoby (20)...


partneři

Marie Walterová (Pechová)
sňatek: 2. 7. 1921, Brno (kostel sv. Tomáše)
ulice

Gorkého
bydliště v letech 1923–1960 Lažanského náměstí + Kiosk (Lažanskýplatz + Kiosk)
bydliště doložené v roce 1921 (dnes Moravské náměstí)stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


MŠ, Menš


Aktualizováno: 25. 10. 2019