Rudolf Walter

* 22.3.1894 Dačice (okres Jindřichův Hradec) – † 27.2.1966 Brno


herec, režisér, pedagog, recitátor, překladatel, dramatik a skladatel


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

na brněnské konzervatoři v oboru herectví vedl a vyučoval na 200 hercůvzdělání

První české státní gymnázium v Brně (ukončeno v roce 1912),
studium herectví u Jaroslava Puldy a zpěvu a hry na klavír u Olgy Demartiniové- Waltrové (matka),
studijní pobyt v Berlíně (1916)


vyznamenání a pocty

Bulharský řád za občanskou zásluhu IV. stupně se zlatou korunou,
jmenován bulharským carem Borisem III. důstojníkem řádu za občanské zásluhy,
Státní umělecká a literární cena (1929)


jiné pocty

vítěz I. celostátní profesionální soutěže v uměleckém přednesu (1956),
zasloužilý umělec in memoriam (1966),
medaile Neumannových Poděbrad (1966)


dílo

zobrazit


zaměstnání

angažmá v Národním divadle v Brně (od 15. 8. 1912),
Východočeské divadlo, společnost Lacinova, společnost Zöllnerova (19145–1916),
potom opět v Brně (1916–1938) - herec, činoherní a operní režisér (1918), šéf činohry (1925–1929), šéfrežisér činohry (1931–1935),
pedagogická činnost na konzervatoři (1925–1949),
ředitel ve Svobodném divadle (1945–1948),
v roce 1949 odchod do invalidního důchodu,
pohostinsky vystupoval v Divadle Julia Fučíka a v loutkovém divadle Radost (1951–1955),
ředitel Beskydského divadla v Novém Jičíně (1954–1955),
Divadlo jednoho herce (1960–1965)


odborné a zájmové organizace

zakladatel divadelního souboru Komorní hry (za 2. světové války) později Svobodné divadlo


čestný hrob

poznámky

Po uzavření českého divadla v Brně nacisty v roce 1942 sestavil ze svých žáků soubor nazvaný Komorní hry, který částečně plnil poslání uzavřeného divadla. Vůdčí postavení v Komorních hrách zaujímal sám Walter (ředitel) a členové jeho rodiny (Marie Waltrová, Olga Walterová a Ema Pechová).
Byl také překladatelem a dramatizátorem i autorem divadelních her. Často spolupracoval s brněnským rozhlasem a hrál i v několika filmech režiséra V. Kršky.
Jeho herecký projev se vyvíjel od výbušného herectví mladistvého elánu, uplatňujícího se v milovnických a komických rolích, k postupnému útlumu všestranného hereckého výrazu ve prospěch dominantní hlasové složky.
osoby

Osvald Albín
student na konzervatoři Otakar Dadák
student na konzervatoři Miroslav Doležal
student na konzervatoři Vlasta Fialová
studentka herectví Naděžda Gajerová
hostovala v souboru, který založil
další osoby (24)...


partneři

Marie Waltrová (Pechová)
sňatek: 2. 7. 1921, Brno (kostel sv. Tomáše)
ulice

Gorkého
bydliště v letech 1923–1960 Lažanského náměstí + Kiosk (Lažanskýplatz + Kiosk)
bydliště doložené v roce 1921 (dnes Moravské náměstí)stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


MŠ, Menš


Aktualizováno: 06. 02. 2023