JUDr. Otakar Motejl

* 10.9.1932 Praha – † 9.5.2010 Brno


právník; první veřejný ochránce práv České republiky


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


nej...

Česká republika: první veřejný ochránce práv


zajímavé okolnosti

V době totality obhajoval disidenty.
Jako historicky první veřejný ochránce práv - ombudsman v naší republice této funkci vtiskl podobu a osobním přístupem k problematice jí získal vážnost a úctu.


příčina úmrtí

po krátké nemoci ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice


bydliště

Brno-Lesná, Majdalenky


cena města

2013 (in memoriam za zásluhy o svobodu a demokracii)


vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (studium ukončeno v roce 1955)


čestný doktorát

čestný doktorát Univerzity Palackého (2009)


vyznamenání a pocty

oceněn Federální asociací amerických právníků stříbrnou medailí American Bar Association za obranu lidských práv (1991),
od Jednoty českých právníků získal stříbrnou medaili Antonína Randy (1995),
prezidentem Francouzské republiky jmenován komandérem řádu Čestné legie (2000)


jiné pocty

Zlatá lípa MO ČR


zaměstnání

advokát (Banská Bystrica, Kladno, Praha),
1966–1968 vědecký pracovník Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti,
od roku 1968 soudce Nejvyššího soudu, poté (od roku 1970) se věnoval advokátní praxi,
1990–1992 předseda Nejvyššího soudu ČSFR (pak do 8. 8. 1998 ČR),
9. 8. 1998 – 16. 10. 2000 ministr spravedlnosti České republiky,
poprvé zvolen do funkce ombudsmana 18. 12. 2000 (na 6 let), druhý mandát již nedokončil, sídlem jeho úřadu Kancelář veřejného ochránce práv v Brně, Údolní 39


odborné a zájmové organizace

po listopadu 1989 člen komise Federálního shromáždění pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu,
od roku 1992 předseda Jednoty českých právníků (dříve československých)


hrob

Praha, Vyšehradský hřbitov, oddělení 2


pojmenováno

- Fond Otakara Motejla (Založila jej Nadace Open Society Fund Praha v únoru 2012. Financuje neziskové organizace, které se zaměřují na protikorupční opatření, svobodný přístup k informacím či zapojení lidí do veřejného dění.
Motejlovo jméno nese fond proto, že jako první veřejný obhájce práv přispěl k obraně principů právního státu. Činnost fondu zahájili Motejlova dcera Kateřina Kulíšková, šéf Transparency International David Ondráčka a politoložka Vladimíra Dvořáková.

- Sál Otakara Motejla v sídle Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 29.


poznámky

V úřadu ombudsmana věnoval pozornost i historické problematice, díky jeho péči se v budově úřadu konalo několik výstav a konferencí.
I když bylo Brno jen přechodným místem jeho pobytu, zajímal se o zdejší kulturní dění, býval častým a váženým hostem vernisáží a dalších kulturních akci (např. v Muzeu města Brna, Knihovně Jiřího Mahena a dalších).
osoby

Rolf Einar Rasmussen Ryssdal
Anna Šabatová
byla zástupkyní historicky prvního ombudsmana v letech 2001–2007 Pavel Varvařovský
nástupce O. Motejla ve funkci ombudsmanaulice

Majdalenky
bydliště


stavby

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 35-39/658
první veřejný ochránce práv


události

14. 2. 2014
Volba veřejné ochránkyně lidských práv
v úřadě pracovala Anna Šabatová šest let jako zástupkyně historicky prvního ombudsmana
21. 1. 2014
Slavnostní předání ocenění Cena města Brna za rok 2013
ocenění za zásluhy o svobodu a demokracii in memoriam
10. 4. 2010
Odhalení pomníku prezidenta Edvarda Beneše
účast na slavnosti
14. 5. 2007
Výstava Amnesty 89
účast na vernisáži
1. 12. 2005
Slavnostní otevření stálé expozice „Příběh Romů“
převzal nad výstavou záštitu

další události (7)...


Menš, Jis


Aktualizováno: 10. 01. 2019