Jaromír Kolařík

* 4.9.1891 Vranov u Brna (okres Brno-venkov) – † 16.4.1956 Brno


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Vranov čp. 23 (rodný dům),
Brno-Jehnice, Lelekovická 7,
Brno-Královo Pole:
- Vackova 21 (tehdy Bartošova)
- Purkyňova 8


vzdělání

klasické gymnázium v Brně,
učitelský ústav v Brně (1910 maturita)


zaměstnání

zatimní učitel ve Vranově (doloženo k datu 16. 7. 1914),
zatimní učitel trojtřídní obecné školy v Jehnicích (doloženo v roce 1921)
učitel, později ředitel školy


odborné a zájmové organizace

Sokol


poznámky

V rakousko-uherské armádě četař - jednoroční dobrovolník 25. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat: 24. 5. 1916, Luck. Přihlášení do legií: 1. 2. 1917, Bobrujsk. Do čs. legie v Rusku zařazen 6. 7. 1917, záložní prapor, vojín. Konec v legiích 31. 8. 1920, poslední útvar: 1. lehký dělostřelecký pluk, poslední hodnost: četař. Demobilizován.
Jaromír Kolařík učil po návratu z legií nejdříve na obecných školách v okolí Brna (jeho první místo bylo na škole v rodném Vranově), po složení odborných zkoušek (aprobace čeština-dějepis-zeměpis) učil na brněnských školách měšťanských (ve školním roce 1939–1940 byl ředitelem školy v Řečkovicích).
Za prvního stanného práva na podzim 1941 byl jako bývalý legionář a aktivní Sokol zatčen gestapem a dva měsíce internován v brněnském sběrném táboře „Pod kaštany“. Po propuštění byl dán školskými úřady v padesáti letech do předčasného důchodu a do školní služby se vrátil až po válce, v roce 1945. Do roku 1949 (kdy byl nuceně penzionován podruhé a definitivně) byl ředitelem měšťanské školy v Brně na Křídlovické ulici.
(Životopisné údaje Jaromíra Kolaříka a jeho rodiny doplnil a fotografie pro naši encyklopedii poskytl dne 9. 6. 2010 pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)
partneři

Růžena Kolaříková (Hradecká)
sňatek: 22. 4. 1922, Brno-Královo Pole (kostel Nejsvětější Trojice)
ulice

Vackova
bydliště Purkyňova
bydliště od roku 1928 ve vlastním domku Lelekovická
bydliště doložené v roce 1921 (tehdy Jehnice čp. 29)


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 05. 05. 2022