Jano Köhler

* 9.2.1873 Brno – † 20.1.1941 Brno (zemská nemocnice)


akademický malíř, grafik a ilustrátor


pseudonym

Koe, Jano Koe, Koehler


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

vyzdobil 40 kostelů a 35 světských staveb, celkem 2 500 prací, většinou s náboženským zaměřením


bydliště

Brno:
- Bäckergasse (Pekařská) 47
- Giskra-Strasse - Giskrova 17

Praha, Sokolská třída čp. 1792,
Nenkovice čp. 137 (dům zakoupil v roce 1899, trvale se sem nastěhoval po roce 1901),
Strážovice (od roku 1926 do smrti)


vzdělání

české gymnázium v Brně (doloženo v roce 1890, studium dokončil na českém státním gymnáziu v Praze maturitní zkouškou v roce 1892),
1893–1897 c.k. umělecko-průmyslová škola v Praze,
žák Františka Ženíška a Maxe Pirnera na Akademii výtvarných umění v Praze


vyznamenání a pocty

řád „PRO ECCLESIA ET PONTIFICE“ (udělil papež Pius XI. 19. 11. 1928)


jiné pocty

jeho jméno nese ulice ve Vrahovicích (okres Prostějov),
v Nenkovicích má trvalou muzejní expozici


dílo

zobrazit


zaměstnání

malíř a ornamentik


odborné a zájmové organizace

Podpůrný spolek na podporu posluchačů na c. k. Akademii umění v Praze (v roce 1898 zvolen jednatelem),
Spolek výtvarných umělců Mánes (mimořádný člen v době pražských studií),
Družstvo českého Národního divadla v Brně (přispívající člen),
Sdružení výtvarných umělců moravských


hrob

hřbitov ve Strážovicích


poznámky

Dekorativní techniky v architektuře (freska, sgrafito, mozaika) studoval u architekta Kamila Hilberta. Po studiích se vrátil do Nenkovic a ve stodole si zřídil ateliér. Od roku 1926 až do smrti žil ve Strážovicích, je zde i pohřben, hrob zdobí vlastní plastika Madony.
Jeho výtvarné dílo je převážně dekorativní, monumentální a užitkové. Vytvořil si vlastní rázovitý ornament, načerpaný ze zdrojů moravského lidového umění.
Dále se věnoval akvarelům, ilustracím a grafickým pracím - plakáty, diplomy, návrhy na knižní obálky, ex libris.
Malíř za svou prací jezdil po celé Moravě i do Čech; v zimě tvořil návrhy pro jarní a letní měsíce. Byly to rozměrné kartony s předlohami pro fresky a sgrafita na fasádách budov, či rozměrné malby pro sakrální prostory. Časté použití žebříku mu připomínalo práci malíře pokojů, této práci říkal „malování od ruky“. V zimních měsících se věnoval také olejomalbě, kresbě, ilustracím a grafice; této práci říkával „ševcovina“. Když v létě pracoval na lešení a zdobil fasády budov freskami a sgrafity, připadal si jako zedník. Proto tuto část své práce nazýval „zedničina“ (K. Kavička, c. d. s. 55).pojmenované ulice

- Köhlerova (Komárov)osoby

Petr Bezruč
přítel Antonín Blažek
spolupráce Hynek Bulín
přítel, J. Köhler vyzdobil malbami vilu H. Bulína Vladimír Fischer
spolupráce Felix Jenewein
pedagog
další osoby (3)...


partneři

Rosalie Köhlerová (Uhlířová)
sňatek: 23. 4. 1917, Brno (garnisonní kostel)
sourozenci

ulice

Bäckergasse (Pekařská)
rodný dům (dnes Pekařská) Giskra-Strasse - Giskrova (zčeštěno Jiskrova)
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Kounicova)


stavby

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Elišky Přemyslovny 27/454
namaloval oltářní obraz sv. Jana Nepomuckého, vyzdobil strop kostela ornamenty
Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Chodská, Jana Babáka, Tábor
akademický malíř, který vyzdobil kapli
"Švédský" nájemný dům F. Schmeera
Smetanova 41/593
autor sgrafita
Vila obchodníka Konráda Vichra
Tumaňanova 58
autor sgrafit na fasádě domu


události

6. 4. 1916
Slavnost odhalení pomníku císaře Františka Josefa I. a vysvěcení nemocniční kaple
provedl uměleckou výzdobu nemocniční kaple


MŠ, Menš


Aktualizováno: 06. 02. 2020