Otevření výstavy Galerie starostů a primátorů města Brna a významných osobností

11. 5. 2005číslo orientační

1


místo

prostory budovy Nové radnice


charakteristika

V roce 2005 bylo rozhodnuto o umístění několika vybraných portrétů brněnských starostů a významných osobností z řad podnikatelů 2. poloviny 19. století v prostorách Magistrátu města Brna. Tato myšlenka portrétní galerie byla v roce 2005 rozšířena a doplněna o fotoobrazy primátorů města Brna po roce 1990, jejichž autorem je Jadran Šetlík. Obrazy jsou doplněny krátkými charakteristikami událostí daného volebního období.


účastníci

Richard Svoboda, primátor Statutárního města Brna,
členové Rady města Brna,
někteří z bývalých primátorů města Brna,
Jadran Šetlík, autor fotoobrazů,
Pavel Ciprian, ředitel Muzea města Brna,
Jana Svobodová, kurátorka sbírky starého umění Muzea města Brna,
Igor Fogaš, restaurátor,
Jindřich Jurča, konzervátor Muzea města Brna


zajímavosti

Funkce portrétních galerií byla vždy především reprezentativní. Setkáváme se s nimi na šlechtických sídlech, v církevních objektech, ale i v místnostech světských úřadů. Portréty starostů bývaly zveřejňovány vždy až po skončení funkčního období.


poznámka

Seznam portrétovaných včetně jmen autorů:
- Christian d’Elvert - Anton Katzer
- Karel van der Strass - Emil Pirchan
- August Wieser - Richard Mauch
- Ferdinand Schnitzler - Emil Pirchan
- Karel Vaněk - Jaroslav Provazník
- Bedřich Macků - František Hlavica
- Karel Tomeš - Rudolf Kundera
- Rudolf Spazier - Vilém Mužík
- Heinrich Gomperz - Eduard Sykora
- Rudolf Maria Rohrer - Emil Pirchan
- Gustav von Schoeller - nesignováno.

Jadran Šetlík je autorem následujících fotoobrazů:
Pavel Podsedník, Václav Mencl, Jiří Horák, Dagmar Lastovecká, Petr Duchoň, Richard Svoboda (nainstalování jeho portrétu bylo plánováno po ukončení probíhajícího funkčního období).


obrazy


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

související odkazy

Js


Aktualizováno: 01. 11. 2019