Slet Československého Orla

16. 7. 1922 (16.7.–15.8.1922)katastr

Pisárky


charakteristika

Pro všeorelský slet bylo vybudováno cvičiště na Bauerově rampě v Pisárkách (areál dnešního BVV). Slet byl zahájen 16. července po bohoslužbě na Petrově.
Součástí tělocvičných závodů byla i zádušní bohoslužba za padlé a zemřelé členy, po níž následovala pouť na ústřední hřbitov ke hrobům Františka Sušila, Václava Kosmáka, Pavla Křížkovského a Tomáše Šilingera, jejichž jména nesly čtyři moravské orelské župy.
V hlavní sletový den, v neděli 13. srpna, se konal slavnostní průvod asi 15 000 účastníků na sletiště, kde byl po polní bohoslužbě posvěcen prapor Orla a složen slib. Celý slet byl provázen výlety, divadelními představeními a dalšími kulturními akcemi.


účastníci

říšský starosta Orla Československého prof. Šrámek,
Ms.p. biskup Josef Kupka,
papežský nuncius p. arcibiskup Ms. J. M. Micara,
prezident Mezinárodní unie katolických gymnastů Felix van der Kerchove


zajímavosti

Současně se sletem uspořádal Orel Živnostenskou výstavu a trh ve stáncích kolem tribuny (29.7.–16.8.). V den zahájení sletu byla na prostranství před hlavním vchodem na sletiště odhalena Fabiánkova socha borce s orlem na rameni. Dne 14. srpna byl na konci Údolní ulice položen základní kámen ke stavbě domu pro katolické studenstvo spolkem "Sušil".


poznámka

Tribuny postavil tesařský mistr Klement Havlíček z Nesovic.prameny, literatura

Www stránky

"profil orla"

Archivní pramen

"Slet Čs. Orla v Brně roku 1922"


události

1922
Postavena Orlovna v Židenicích


osoby

Jan Haluza
člen Orla, cvičenec Václav Kosmák
jeho jméno nese jedna ze čtyř moravských orelských žup Pavel Křížkovský
jeho jméno nese jedna ze čtyř moravských orelských žup Josef Kupka
biskup brněnský František Sušil
jeho jméno nese jedna ze čtyř moravských orelských žup
další osoby (1)...


související odkazy

Los


Aktualizováno: 15. 07. 2019