Slavnostní otevření městského muzea v Brně

18. 9. 1904číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

Městské muzeum v Brně bylo slavnostně otevřeno v prostorách dnešní Nové radnice na Dominikánském náměstí za účasti představitelů brněnského kulturního a politického života.


účastníci

dr. August Wieser, starosta města Brna,
Bertold Bretholz, historik a archivář


zajímavosti

Muzeum bylo otevřeno v erbovním sále a čtyřech přilehlých místnostech.


poznámka

Různé umělecké předměty vztahující se k minulosti Brna se dostávaly jako dary či odkazy do Františkova muzea, založeného v roce 1817.
Četnost těchto sbírek podnítila ve druhé polovině 19. století snahy o založení samostatného muzea pro město Brno. Rozhodujícím podnětem se stal odkaz člena městské rady Heinricha Gomperze, který svému městu odkázal rozsáhlou celoživotní sbírku obrazů a kreseb.
Dne 13. září 1895 pak byla Galerie Heinricha Gomperze prozatímně zpřístupněna veřejnosti v budově dnešní Nové radnice na Dominikánském náměstí. Rozšířením o další prostory i sbírky vzniklo během následujících let samostatné Městské muzeum v Brně, slavnostně otevřené v neděli 18. září 1904.události

18. 9. 2004
Oslava 100. výročí Muzea města Brna 13. 5. 2004
Slavnostní vernisáž výstav ke 100. výročí otevření Muzea města Brna 10. 5. 1994
Výstava „Sedmero komnat hradu Špilberk aneb co k vidění nebylo“ 1. 11. 1960
Změna sídla Muzea města Brna


osoby

Bertold Bretholz
pověřen odborným vedením muzea (v letech 1904–1918) Leopold Masur
kustod (správce) městského muzea August Wieser
starosta města Brna


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


objekty

založení městského muzea
pamětní deska: Dominikánské náměstí 1/01


městská část

související odkazy

Los, Jiv


Aktualizováno: 01. 11. 2019