Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření městského muzea v Brně

Slavnostní otevření městského muzea v Brně


 • 18. 9. 1904 


 • ulice

  Dominikánské náměstí

 • číslo orientační

  1

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Nová radnice


 • charakteristika

  Městské muzeum v Brně bylo slavnostně otevřeno v prostorách dnešní Nové radnice na Dominikánském náměstí za účasti představitelů brněnského kulturního a politického života.


 • účastníci

  dr. August Wieser, starosta města Brna,
  Bertold Bretholz, historik a archivář

 • zajímavosti

  Muzeum bylo otevřeno v erbovním sále a čtyřech přilehlých místnostech.

 • poznámka

  Různé umělecké předměty vztahující se k minulosti Brna se dostávaly jako dary či odkazy do Františkova muzea, založeného v roce 1817.
  Četnost těchto sbírek podnítila ve druhé polovině 19. století snahy o založení samostatného muzea pro město Brno. Rozhodujícím podnětem se stal odkaz člena městské rady Heinricha Gomperze, který svému městu odkázal rozsáhlou celoživotní sbírku obrazů a kreseb.
  Dne 13. září 1895 pak byla Galerie Heinricha Gomperze prozatímně zpřístupněna veřejnosti v budově dnešní Nové radnice na Dominikánském náměstí. Rozšířením o další prostory i sbírky vzniklo během následujících let samostatné Městské muzeum v Brně, slavnostně otevřené v neděli 18. září 1904.


 • prameny, literatura


 • události

  18. 9. 2004
  Oslava 100. výročí Muzea města Brna 13. 5. 2004
  Slavnostní vernisáž výstav ke 100. výročí otevření Muzea města Brna 10. 5. 1994
  Výstava „Sedmero komnat hradu Špilberk aneb co k vidění nebylo“ 1. 11. 1960
  Změna sídla Muzea města Brna


 • osoby

  Bertold Bretholz
  pověřen odborným vedením muzea (v letech 1904–1918) Leopold Masur
  kustod (správce) městského muzea August Wieser
  starosta města Brna


 • stavby

  Nová radnice
  Dominikánské náměstí 1/196


 • objekty

  založení městského muzea
  pamětní deska: Dominikánské náměstí 1/01


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Los, Jiv


Aktualizováno: 01. 11. 2019