Internetová encyklopedie dějin Brna

Čestný pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitově

Čestný pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitově


 • 1. 12. 1946 


 • ulice

  Vídeňská

 • číslo orientační

  96


 • charakteristika

  Na Ústředním hřbitově v Brně byly pietně pohřbeny pozůstatky 40 odbojářů popravených ve Vratislavi. Čestný pohřeb obětem nacismu vypravil Ústřední národní výbor v Brně.

  Smuteční slavnost byla zahájena ve 14 hodin s tímto programem:
  1. chorál
  2. projev předsedy ÚNV Josefa Podsedníka
  3. projev generála Ed. Nováka
  4. projev zástupce SOPV
  5. recitace básně popraveného ředitele Eduarda Berky
  6. církevní obřady katolické, československé, českobratrské a pravoslavné
  7. hymna.


 • účastníci

  projevy:
  - Josef Podsedník, předseda NV Zemského hlavního města Brna
  - Zdeněk Novák, divizní generál
  - Ferdinand Richter, za Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých

  účast rodinných příslušníků pozůstalých, zástupců armády, bývalých vězňů atd.

 • zajímavosti

  Velmi emotivně zapůsobil na přítomné přednes básně jednoho z pohřbívaných, učitele Eduarda Berky. Po recitaci básně zahrála vojenská hudba chorál Kdož jste boží bojovníci. Jeden z popravených, Josef Bohatec, byl po skončeném obřadu na přání rodiny převezen a uložen do rodinné hrobky ve Vanovicích.

 • poznámka

  V den evakuace věznice ve Vratislavi (Breslau), Kletschkaustrasse 31, dne 24. 1. 1945 byla část vězňů transportována do Zwickau, po jejich odjezdu bylo 40 tzv. kandidátů smrti, vybraných předtím a ponechaných ve věznici, hromadně zastřeleno na dvoře domu I, u zdi bloku B, vždy po pěticích (jejich těla byla naházena do jímky na vodu a splašky, označené jako "Saugstelle"). Popravu prováděla jednotka armády, ne SS.
  Na společný transport neodjelo několik vězňů (údržbáři, zámečníci apod.), kteří byli odvedeni do kotelny, odkud slyšeli smrtící salvy i rány z milosti. Na rozkaz dozorce Rodera poté museli vězni J. Ditrich, Jan Čáp z Brna, Jan Kovařík z Brna-Bosonoh, František Kudělka z Frýdlantu nad Ostravicí a Josef Novák posypat zakrvácené místo popravy připravenými pilinami, příští den časně ráno pak museli za svitu svítilny dozorce naházet do jímky dvě káry škváry.
  Po skončení práce naložili nákladní auto různými písemnostmi a odjeli také do Zwickau - oni přinesli po osvobození zprávu o popravě ve Vratislavi.

  Trvalo dlouho, než se podařilo oběti jmenovitě určit. Nastal nesnadný úkol, zajistit exhumaci a přepravu popravených do rodné země. Velikou zásluhu na tom, že se tak stalo, má paní Ivana Berková z Brna. Situace byla složitá i v tom, že mnohé rodiny nemohly finančně přispět na nákladnou exhumaci a převoz. Ministerstvo zahraničí ČSR pouze slíbilo, že se o hroby v zahraničí bude starat.
  U Vratislavi byla situace složitá v tom, že věznice sloužila svému účelu i nadále a civilisté by se sem těžko dostávali.
  Díky mimořádnému úsilí paní Berkové, která se obracela na různé instituce a vlivné osobnosti, se podařilo získat povolení k exhumaci. Za pomoci ministerstva národní obrany, jmenovitě ministra generála Ludvíka Svobody, byly dány k dispozici 4 nákladní automobily, finance zajišťovali příbuzní, konaly se sbírky, přispěl i Zemský národní výbor v Brně. Aktivní pomoc poskytli také vedoucí československé repatriační komise v Katovicích major V. Krátký, z polské strany prokurátor Gajewski, ředitel věznice v Breslau Alfred Limanowski, vedoucí věznice v Klečkově František Klitenik.
  Identifikace přímo na místě se účastnil bývalý vězeň Jan Kovařík. Odborné zkušenosti při exhumaci uplatnil Adolf Šoustar, hrobník z Brna-Židenic. Vzhledem k době, která uplynula od popravy, nebyla možná přesná identifikace; nezvratně se podařilo zjistit identitu Eduarda Berky podle chrupu (ještě v době věznění v Brně poslal manželce moták s nákresem svého chrupu, poznamenaného tvrdými výslechy) a Josefa Bohatce podle úředního dokladu nalezeného v jeho oděvu.Těla byla dána do cínových rakví a po rozloučení s polskými přáteli se smutný průvod vydal přes Katovice a Český Těšín do Brna.


 • obrazy

  img6850.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  24. 1. 2013
  Uctění památky moravských odbojářů 24. 1. 1990
  Pietní vzpomínka na popravené ve Vratislavi 1. 12. 1946
  Smuteční rozloučení s Eduardem Berkou


 • osoby

  Rudolf Albrecht
  František Bednařík
  Eduard Berka
  Ivana Berková
  zasloužila se o exhumaci popravených ve Vratislavi a jejich převoz a pohřeb v Brně; jejím osobním přáním bylo pohřbení v hrobě s manželem; protože hrob má statut hrobu čestného, není její jméno na náhrobku uvedeno Albert Bocze

  další osoby (38)...


 • stavby

  Ústřední hřbitov města Brna
  Vídeňská 96


 • objekty

  K. Hladký
  pamětní deska: Poříčí 31/01


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Fl, Menš


Aktualizováno: 02. 12. 2018

Pomník na brněnském Ústředním hřbitově věnovaný vlastencům popraveným 24. 1. 1945 ve Vratislavi. Foto Jis, září 2007.