Internetová encyklopedie dějin Brna

Brněnské oslavy 950. výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha

Brněnské oslavy 950. výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha


 • 31. 5. 1947 (31.5.–1.6.1947)


 • charakteristika

  V sobotu 31. května se již ve tři hodiny odpoledne začaly řadit na Mendlově náměstí a v přilehlých ulicích zástupy lidu, orelstvo, skauti a mnoho jiných spolků.
  O půl páté byly světcovy ostatky přivítány na hranicích města a pak krojovanou jízdou převezeny na Starobrněnské náměstí. Zde přivítal ostatky opat a prelát P. Ben. Švanda, brněnský biskup Karel Skoupý, za ZNV a celou Moravu náměstek předsedy ZNV P. Karel Fanfrdla a za město Brno pak předseda MěNV Josef Podsedník.
  Poté se dal mohutný průvod do pohybu ulicemi Brna, které byly zdobeny vlajkami a květy, které sypaly před ostatky sv. Vojtěcha družičky. Průvod došel na Zelný trh, kde bylo kázání a slib celého zástupu lidu. Byly zastoupeny všechny význačné úřady, vysoké školy svými rektory a děkany, spolky a korporace a mnoho dalších.
  V katedrále sv. Petra a Pavla pak byly po celou noc konány stavovské pobožnosti. Od půlnoci byly v katedrále slouženy mše svaté. Rozloučení se světcovými ostatky proběhlo opět na Zelném trhu v neděli ve dvě hodiny odpoledne.


 • účastníci

  P. Benedikt Švanda, starobrněnský opat a prelát,
  P. Augustin Machálek, novoříšský opat,
  Karel Skoupý, brněnský biskup,
  Ladislav Noll, katecheta v Řečkovicích,
  Jan Odehnal, farář z Řečkovic,
  prof. ThDr. Bohuslav Petrželka,
  prof. ThDr. Antonín Jelen,
  Dr. Josef Kratochvíl, kapitulní děkan,
  P. Karel Fanfrdla, náměstek předsedy ZNV,
  Josef Podsedník, předseda MěNV v Brně,
  František Píška, předseda ZNV,
  dr. Bohdan Chudoba, poslanec,
  ThDr. Mikula, profesor Karlovy univerzity,
  ThDr. František Falkenauer,
  P. Josef Vašina, katecheta v Židenicích,
  Msgr. Matoušek,
  Msgr. Jindřich Kuba,
  prof. ThDr. František Kraus,
  prof. A. Fiala, učitel náboženství v Židenicích,
  P. Řehoř Papež,
  dr. Koutný,
  Vamberský, referent ZNV

 • poznámka

  Prosebná vzývání sv. Vojtěcha měly zástupy věřících před očima na panelech na Zelném trhu:
  "Ctiteli a budovateli národů
  Poklade lidu svého
  Svatý Vojtěchu, pros za nás u Boha¨
  Mučedníku Kristův
  Neohrožený hlasateli pravdy Páně
  Svědku evangelia
  Klenote země naší
  Dědici apoštolů
  Statečný hlasateli lásky Kristovy.
  Svatý Vojtěchu útěcho vojů,
  oroduj za nás.
  (Jan Zahradníček)


 • obrazy

  img7133.jpg img7134.jpg img7135.jpg img9916.jpg img9917.jpg img9918.jpg img9919.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  1. 10. 1997
  Oslavy milénia sv. Vojtěcha v Brně


 • osoby

  Bohdan Chudoba
  poslanec Josef Kratochvil
  kapitulní děkan Josef Podsedník
  předseda MěNV Karel Skoupý
  biskup brněnský


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 26. 05. 2019

Brněnské oslavy 950. výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha. Foto in: "Hedvika Ševčíková, Brněnské oslavy 950. výročí mučednické smrti svatého Vojtěcha, In: Brněnská diecéze (1777–2007) historie a vzpomínky, Brno 2006, s. 61.