Brněnské oslavy 950. výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha

31. 5. 1947 (31.5.–1.6.1947)


charakteristika

V sobotu 31. května se již ve tři hodiny odpoledne začaly řadit na Mendlově náměstí a v přilehlých ulicích zástupy lidu, orelstvo, skauti a mnoho jiných spolků.
O půl páté byly světcovy ostatky přivítány na hranicích města a pak krojovanou jízdou převezeny na Starobrněnské náměstí. Zde přivítal ostatky opat a prelát P. Ben. Švanda, brněnský biskup Karel Skoupý, za ZNV a celou Moravu náměstek předsedy ZNV P. Karel Fanfrdla a za město Brno pak předseda MěNV Josef Podsedník.
Poté se dal mohutný průvod do pohybu ulicemi Brna, které byly zdobeny vlajkami a květy, které sypaly před ostatky sv. Vojtěcha družičky. Průvod došel na Zelný trh, kde bylo kázání a slib celého zástupu lidu. Byly zastoupeny všechny význačné úřady, vysoké školy svými rektory a děkany, spolky a korporace a mnoho dalších.
V katedrále sv. Petra a Pavla pak byly po celou noc konány stavovské pobožnosti. Od půlnoci byly v katedrále slouženy mše svaté. Rozloučení se světcovými ostatky proběhlo opět na Zelném trhu v neděli ve dvě hodiny odpoledne.


účastníci

P. Benedikt Švanda, starobrněnský opat a prelát,
P. Augustin Machálek, novoříšský opat,
Karel Skoupý, brněnský biskup,
Ladislav Noll, katecheta v Řečkovicích,
Jan Odehnal, farář z Řečkovic,
prof. ThDr. Bohuslav Petrželka,
prof. ThDr. Antonín Jelen,
Dr. Josef Kratochvíl, kapitulní děkan,
P. Karel Fanfrdla, náměstek předsedy ZNV,
Josef Podsedník, předseda MěNV v Brně,
František Píška, předseda ZNV,
dr. Bohdan Chudoba, poslanec,
ThDr. Mikula, profesor Karlovy univerzity,
ThDr. František Falkenauer,
P. Josef Vašina, katecheta v Židenicích,
Msgr. Matoušek,
Msgr. Jindřich Kuba,
prof. ThDr. František Kraus,
prof. A. Fiala, učitel náboženství v Židenicích,
P. Řehoř Papež,
dr. Koutný,
Vamberský, referent ZNV


poznámka

Prosebná vzývání sv. Vojtěcha měly zástupy věřících před očima na panelech na Zelném trhu:
"Ctiteli a budovateli národů
Poklade lidu svého
Svatý Vojtěchu, pros za nás u Boha¨
Mučedníku Kristův
Neohrožený hlasateli pravdy Páně
Svědku evangelia
Klenote země naší
Dědici apoštolů
Statečný hlasateli lásky Kristovy.
Svatý Vojtěchu útěcho vojů,
oroduj za nás.
(Jan Zahradníček)


obrazy


události

1. 10. 1997
Oslavy milénia sv. Vojtěcha v Brně


osoby

Bohdan Chudoba
poslanec Josef Kratochvil
kapitulní děkan Josef Podsedník
předseda MěNV Karel Skoupý
biskup brněnský


MJ


Aktualizováno: 26. 05. 2019