Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2007

29. 1. 2008číslo orientační

1


místo

charakteristika

v roce 2007 byly vyhlášeny výsledky již 15. ročníku Ceny města Brna, kterou každoročně uděluje Zastupitelstvo města Brna za významnou činnost, která obohatila veřejný život a přispěla k posílení dobrého jména Brna


účastníci

Roman Onderka, primátor města Brna,
Michael Häupl, starosta Vídně,
oceněné osobnosti


zajímavosti

Komise pro udílení Ceny města Brna vybrala z 89 návrhů 44 osobností, 2 dvojice a 5 kolektivů. Tento ročník byl jubilejní, z původních pěti vyhlášených oborů, v němž oceněné osobnosti působí, počet vzrostl na 14 oblastí.


poznámka

Ocenění převzali z rukou primátora plastiku výtvarnice Miroslavy Šobrové, symbolizující znak Brna.

Cenu města Brna za rok 2007 převzali:
- speleoterapeut MUDr. Drahoslav Říčný, CSc. (přírodní vědy)
- muzikoložka PhDr. Theodora Straková, CSc. (společenské vědy)
- fotograf Miloš Budík (užité umění)
- galeristka PhDr. Alena Gálová (výtvarné umění, in memoriam)
- houslista MgA. Jan Stanovský (hudba)
- spisovatel prof. PhDr. Antonín Přidal (literatura)
- režisérka Eva Tálská (dramatické umění)
- olympijská vítězka Věra Růžičková (sport)
- novinář Bohumil Hlaváček (žurnalistika)
- archeolog prof. Vladimír Podborský (výchova a vzdělání)
- starosta Vídně Dr. Michael Häupl (zásluhy o mezinárodní spolupráci)


prameny, literatura

události

30. 1. 2024
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2023 24. 1. 2023
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2022 25. 1. 2022
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2021 a udělení Čestného občanství města Brna 7. 9. 2021
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2020 11. 2. 2020
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2019
další události (14)...


osoby

Miloš Budík
jeden z oceněných Alena Gálová
jedna z oceněných Bohumil Hlaváček
jeden z oceněných Roman Onderka
primátor města Brna Vladimír Podborský
jeden z oceněných
další osoby (6)...


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


objekty

A. Gálová
pamětní deska: Radnická 4/01


městská část


Menš


Aktualizováno: 22. 09. 2022