Konference Asociace evropských univerzit (EUA)

19. 10. 2006 (19.–21.10.2006)číslo orientační

1


místo

Sněmovní sál Nové radnice


nej...

Česká republika
první konference EUA


charakteristika

Konference EUA se zaměřila především na funkci a význam univerzit v kontextu regionálního rozvoje a inovací a na přínos těchto institucí ke zvyšování konkurenceschopnosti regionů.
Úzká spolupráce rektorů brněnských vysokých škol s městem Brnem a Jihomoravským krajem je dobrým příkladem kooperace univerzit s ostatními regionálními aktéry. To byl hlavní důvod, proč bylo město Brno zvoleno místem tohoto setkání.
Účastníci konference (téměř 300 představitelů evropských vysokých škol z 33 zemí) se pohybovali mezi Novou radnicí a Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Joštově ulici, kde proběhly jednotlivé panely a schůzky pracovních skupin.


zajímavosti

EUA vznikla v roce 2001 sloučením Konfederace rektorských konferencí ze zemí Evropské unie a Asociace evropských univerzit.
Dnes sdružuje více než 750 členů ze 45 zemí.
Cílem asociace je reprezentovat a chránit zájmy evropských vysokých škol, participovat na utváření evropské univerzitní politiky a podporovat evropskou vědu a výzkum.


poznámka

Konference se koná pravidelně dvakrát ročně.


prameny, literatura

stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 01. 11. 2019