První návštěva dr. Edvarda Beneše ve funkci prezidenta republiky

13. 6. 1936 (13.–16.6.1936)


charakteristika

Pan prezident přijel do Brna dne 13. června zvláštním vlakem z Prahy v 15:20 hodin na 1. nástupiště, kde ho přivítali vojenští hodnostáři a policejní ředitel vládní rada dr. Vladimír Kráčmar.
Před nádražní budovou pan prezident vykonal přehlídku čestné roty a přijal hlášení velitelů. Z tribuny, která stála před nádražím, pronesl vítací projev starosta Ing. dr. Rudolf Spazier a pan prezident mu odpověděl též projevem.
Poté odjel pan prezident ulicí Masarykovou, náměstím Svobody a Rašínovou na Lažanského náměstí k budově zemského úřadu, kde přijal prvního prezidenta nejvyššího soudu dr. Vladimíra Fajnora, zemského vojenského velitele generála Kadlece, zemského četnického velitele generála Sládka a členy zemského výboru. V 17:30 se zúčastnil čaje u zemského prezidenta Černého spolu s 500 významnými osobnostmi. Od 20:00 hodin zhlédl představení Janáčkovy Její pastorkyně v Zemském divadle.

V neděli 14. června dr. Edvard Beneš odjel na návštěvu jižní Moravy a přenocoval v Židlochovicích.

V pondělí 15. června přijel pan prezident zpět do Brna.
V 11 hodin projel ulicemi Joštovou, Českou a Veveří k budově právnické fakulty, aby tu přijal hold vysokých škol. Uvítal ho rektor univerzity dr. Dobroslav Krejčí.
V 16 hodin přijel pan prezident s chotí a průvodem na radnici. Byl uvítán starostou Ing. dr. Spazierem a jeho náměstky P. Fanfrdlou a dr. Bohuslavem Ečerem. V rytířském sále opět zazněly proslovy.
Návštěva trvala asi půl hodiny a potom pan prezident podnikl projížďku Brnem. Cesta vedla Husovou, Pekařskou, Mendlovým náměstím, V hlinkách, Lískovcem do Bohunic do sociálních ústavů. Pokračovala kolem krematoria a Vídeňskou, Mendlovým náměstím, Úvozem, ul. Dr. Macků na Babákovo náměstí, Březinovou, Vondrákovou, Palackého v Žabovřeskách, Masarykovou, Královopolskou do Masarykovy v Králově Poli, náměstím Svobody, Palackého, Ugartovou, Řečkovskou, Kuřimskou do Řečkovic. Potom se vrátil po Pražské a Nové ulici do budovy zemského úřadu.
V 18 hodin navštívil pan prezident městský chorobinec. Jeho příjezdu byli přítomni všichni žáci, učitelé, vedení obce a občané. Zazněla píseň žákyň měšťanky z Mendlova náměstí. Za hrobového ticha pak pronáší ředitel chorobince uvítací řeč.
Pan prezident poděkoval za vřelé přivítání a podepsal se do pamětní knihy chorobince. Poté představil pan ředitel prezidentu nejstarší manželský pár chovanců. Manželé Kopeční 92 a 86 roků podali panu prezidentu kytice. Poté odešel pan prezident na prohlídku budovy. Po návratu před budovu chorobince se pan prezident stiskem ruky rozloučil s panem ředitelem Sovadinou a v 18:15 hodin odchází.
Po večeři zhlédl představení Jánošíka ve Starém divadle a pak navštívil "hold německých občanů pořádaný v Německém domě". Na noc odjel opět do Židlochovic.

V úterý 16. června přijel pan prezident opět do Brna, aby se jako nejvyšší velitel zúčastnil přehlídky vojenské posádky na cvičišti u Soběšic. Po 9. hodině zajel pan prezident na letiště, kde mu vojenští letci předvedli skvělé ukázky letecké akrobacie.
Potom se znovu vrátil na soběšické cvičiště, kde se v 11 hodin konala vojenská přehlídka, se kterou byl nad míru spokojen. Po vojenské přehlídce navštívil Červený kříž a YWCU a po obědě odjel do Židlochovic.
V Brně se ještě pan prezident zastavil až 19. června v 19:12 hodin na cestě vlakem z Luhačovic do Prahy, aby se rozloučil. Odjel v 19:20 hodin.
(Citováno z dobových materiálů.)


účastníci

dr. Edvard Beneš, prezident republiky,
dr. Vladimír Kráčmar, policejní ředitel,
Ing. dr. Rudolf Spazier, starosta města Brna,
generál Eduard Kadlec, zemský vojenský velitel,
generál Sládek, zemský četnický velitel,
Jan Černý, moravskoslezský zemský prezident,
JUDr. Dobroslav Krejčí, rektor univerzity,
dr. Bohuslav Ečer, náměstek starosty města Brna,
MUDr. Alfons Sovadina, ředitel Sociálních ústavů města Brna


zajímavosti

Při této návštěvě byly veřejnosti poprvé představeny nové insignie Masarykovy univerzity (rektorská medaile byla zhotovena podle návrhu Otakara Španiela v kremnické mincovně, rektorský řetěz zhotovila podle návrhu Otakara Španiela a Jaroslava Bendy zlatnická dílna pražské klenotnické firmy Karel Ebner).


obrazy

prameny, literatura

události

9. 7. 1946
Návštěva prezidenta Edvarda Beneše v Brně 16. 3. 1937
Slavnostní promoce prezidenta Edvarda Beneše čestným doktorem filozofie 10. 6. 1936
Prezident dr. Edvard Beneš jmenován čestným občanem města Brna 30. 8. 1935
Předání rektorského řetězu zástupcům Masarykovy university presidentem Masarykem


osoby

Edvard Beneš
prezident republiky Jan Černý
zemský prezident Karel Ebner
Bohuslav Ečer
náměstek starosty města Brna Vladimír Fajnor
prezident Najvyššího soudu v Brně
další osoby (5)...


stavby

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Jihlavská 20/340
městský chorobinec navštívil prezident v pondělí 15. června


objekty

oběti první světové války
pomník: Šumavská 4/01


Alka


Aktualizováno: 01. 08. 2023