Slavnostní otevření Janáčkova divadla

2. 10. 1965


ulice

číslo orientační

7


katastr

Brno-městocharakteristika

Projekčními pracemi na Janáčkově divadle byl v roce 1958 pověřen nově zřízený ateliér Stavoprojektu Brno za vedení architekta Otakara Oplatka. Hlavním inženýrem projektu byl jmenován Vilém Zavřel. V ateliéru pracovala rovněž Libuše Žáčková-Pokorová, přičemž Jan Víšek působil jako externí expert. Zanedlouho se však se svými spolupracovníky rozešel a do ateliéru byli povoláni architekti Ivan Ruller a Boleslav Písařík.
Po úvodním projektu z roku 1958 zpracoval tento kolektiv do konce roku 1963 definitivní verzi architektonického a stavebního řešení. Vilém Zavřel s Libuší Žáčkovou-Pokorovou navrhli interiéry divadelního sálu a jeviště, Ivan Ruller interiéry společenské a Boleslav Písařík provozní části. V lednu 1960 započala příprava staveniště a následně vlastní stavba, dokončená v červenci 1965.
Provoz divadla byl slavnostně zahájen 2. října 1965 operou Leoše Janáčka Příhody Lišky Bystroušky.
Náklady na realizaci dosáhly téměř 100 milionů Kčs. Obestavěný prostor představuje dvojnásobek objemu Mahenova divadla. Současně s budovou byla provedena i úprava okolí, zejména předprostor s vodní nádrží a fontánou, terasy a osázení zelení.


zajímavosti

V šatnovém prostoru bylo umístěno největší zrcadlo v ČSR, které měří 482 x 350 cm. Vyrobily ho sklárny v Chudeřicích.osoby

Otakar Oplatek
vedoucí autorského týmu Ivan Ruller
spoluautor definitivní verze architektonického a stavebního řešení Janáčkova divadla


stavby

Janáčkovo divadlo
Rooseveltova 7/31


městská část

související odkazy

MJ, blat


Aktualizováno: 27. 09. 2018