Druhá letecká výstava v Brně

5. 8. 1923 (5.–15.8.1923, prodloužena do 19.8.1923)


charakteristika

Pořadatelem výstavy byl Aeroklub v Brně.


zajímavosti

Návrh výstavního pavilonu projektoval arch. Králík, stavbu prováděla firma Sláma ze Židenic.
Dne 25. 7. 1923 „létal nad Brnem aeroplán systému „Spad“ z Olomouce. Letadlo přivezlo letáky Moravského Aeroklubu, které byly rozhazovány nad Brnem“. Výstavy se účastnilo 55 000 platících návštěvníků, zdarma povolen přístup 1 500 osobám.
Výstava byla ukončena 19. 8. 1923 slosováním výhry „Let z Prahy do Paříže a zpět“. Taženo bylo číslo 7 962, výhercem se stala paní Žofie Němcová, manželka prokuristy Moravské agrární banky v Brně.


poznámka

Na výstavním objektu byla postavena anténa o rozměrů 50 metrů na stožárech vysokých 12 metrů. Radiová stanice přijímala a vysílala zprávy. Obecenstvo mohlo poslouchat koncerty (přijímány denně), večer se na výstavě promítaly filmy.události

5. 8. 1923
Brněnské výstavní trhy
Druhá letecká výstava v Brně byla součástí Brněnských výstavních trhů
25. 7. 1923
Propagační let nad Brnem
šlo o propagaci II. letecké výstavy


osoby

Emil Králík
projektoval pavilon pro II. leteckou výstavu v Brně


MJ, Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018