Internetová encyklopedie dějin Brna

Druhá letecká výstava v Brně

Druhá letecká výstava v Brně


 • 5. 8. 1923 (5.–15.8.1923, prodloužena do 19.8.1923)


 • charakteristika

  Pořadatelem výstavy byl Aeroklub v Brně.


 • zajímavosti

  Návrh výstavního pavilonu projektoval arch. Králík, stavbu prováděla firma Sláma ze Židenic.
  Dne 25. 7. 1923 „létal nad Brnem aeroplán systému „Spad“ z Olomouce. Letadlo přivezlo letáky Moravského Aeroklubu, které byly rozhazovány nad Brnem“. Výstavy se účastnilo 55 000 platících návštěvníků, zdarma povolen přístup 1 500 osobám.
  Výstava byla ukončena 19. 8. 1923 slosováním výhry „Let z Prahy do Paříže a zpět“. Taženo bylo číslo 7 962, výhercem se stala paní Žofie Němcová, manželka prokuristy Moravské agrární banky v Brně.

 • poznámka

  Na výstavním objektu byla postavena anténa o rozměrů 50 metrů na stožárech vysokých 12 metrů. Radiová stanice přijímala a vysílala zprávy. Obecenstvo mohlo poslouchat koncerty (přijímány denně), večer se na výstavě promítaly filmy.


 • prameny, literatura


 • události

  5. 8. 1923
  Brněnské výstavní trhy
  Druhá letecká výstava v Brně byla součástí Brněnských výstavních trhů
  25. 7. 1923
  Propagační let nad Brnem
  šlo o propagaci II. letecké výstavy


 • osoby

  Emil Králík
  projektoval pavilon pro II. leteckou výstavu v Brně


 • autor

  MJ, Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018