Zřízení jednotřídní obecné školy v Bohunicích

30. 7. 1883


katastr

Bohunice


charakteristika

Škola byla zřízena výnosem c.k. zemské školní rady ze dne 30. července 1883 č. 5816, a to s vyučovací řečí českou. Prvním učitelem jmenován dne 22. prosince 1884 Filip Prošek, učitel v Jiříkovicích. Školní budova byla vysvěcena dne 11. ledna 1885 prelátem augustiniánského kláštera Anselmem Rambouskem.


prameny, literatura

Archivní pramen

"Kronika obce Brno-Bohunice"


osoby

Filip Prošek
jmenován prvním učitelem této školy


městská část

MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018