Udělení Velké zlaté medaile Masarykovy univerzity Gilbertu Guillaumovi

3. 5. 2000


ulice

číslo orientační

70


místo

charakteristika

Gilbert Guillaume, předseda Mezinárodního soudního dvora OSN v Haagu, významná osobnost mezinárodní praxe a teorie, převzal z rukou rektora Masarykovy univerzity Jiřího Zlatušky Velkou zlatou medaili MU.


účastníci

Gilbert Guillaume,
Jiří Zlatuška, rektor Masarykovy univerzity,
Zdeněk Kessler, předseda Ústavního soudu,
Eliška Wagnerová, předsedkyně Nejvyššího soudu,
Filip Costa, velvyslanec Francouzské republiky,
Dalibor Jílek z Právnické fakulty Masarykovy univerzity (přednesl slavnostní laudatio)
osoby

Zdeněk Kessler
předseda Ústavního soudu Jiří Zlatuška
rektor Masarykovy univerzityměstská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 29. 03. 2019