Delegace města Rennes v Brně

15. 12. 1980číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

účastníci

Ing. František Chabičovský, primátor města Brna,
Edmond Hervé, starosta města Rennes,
JUDr. Rudolf Suchánek, náměstek primátora města Brna,
JUDr. Irma Fiedlerová, náměstkyně primátora města Brnaosoby

František Chabičovský
primátor města Brna Rudolf Suchánek
náměstek primátora města Brna


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

MJ


Aktualizováno: 10. 12. 2019