Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření nové školní budovy gymnázia na Křenové ulici

Slavnostní otevření nové školní budovy gymnázia na Křenové ulici


 • 18. 9. 1912 


 • ulice

  Křenová

 • číslo orientační

  36

 • katastr

  Trnitá


 • charakteristika

  Požadavek ředitele Františka Šujana ochotně podpořili zemští školní inspektoři Alois Vlk a Jan Mayer i dvorní rada František Navrátil a do Vídně směřovala zpráva doporučující místo adaptace provést novostavbu o 11 třídách, uskutečněnou na dosavadním místě za provozu školy.
  Proto také jedna z prvých služebních cest ředitele Františka Šujana vedla do Vídně, kam se vypravil přednést "uctivou prosbu" o budovu ministru Marchetovi a jeho podřízeným. Ti slíbili podporu, ale jeden z dvorních radů hned upozornil, že "obyčejnou cestou to půjde velmi zvolna". "Pochopil jsem...", vzpomíná o čtvrtstoletí později dr. František Šujan; a třebaže slova "lobby" ani "lobbovat" nebyla tehdy u nás ještě známa, do činnosti, kterou označují, se pustil s nevídanou razancí. Přesvědčil poslance za Brno dr. Fr. Slámu, Jana ŠrámkaTomáše Eduarda Šilingera. Jejich přímluvy způsobily, že školu navštívil ministr - krajan Karel Prášek a po prohlídce prohlásil, že se "vší mocí přičiní, aby ústav dostal budovu novou".
  Vyhráno ovšem ještě nebylo, ministr i poslanci museli záležitost několikrát urgovat. Z původně plánovaných 460.000 K bylo na stavbu povoleno 385.000 K, na vnitřní zařízení jen 35.000 K. Termín dokončení 1. 9. 1912 byl dodržen. Po vybavení učeben a tělocvičny (odborné pracovny musily zatím počkat) rozeslalo ředitelství a profesorský sbor II. české státní reálky pozvánky na slavnost otevření nové budovy školní dne 18. 9. 1912.


 • účastníci

  František Šujan, ředitel školy,
  ThDr. PhDr. JUDr. Pavel Huyn, brněnský biskup

 • poznámka

  PROGRAM:
  - 9.00 hodin: mše v chrámu sv. Petra a Pavla,
  - 10.30 hodin: přivítání hostů ve vestibulu školy a svěcení budovy (následovaly proslovy zúčastněných, rakouská hymna a zápis do pamětní knihy).


 • prameny, literatura


 • události

  18. 9. 1907
  Zahájení vyučování na gymnáziu na Křenové ulici


 • osoby

  Pavel Huyn
  brněnský biskup, který vysvětil školní budovu Tomáš Eduard Šilinger
  poslanec za Brno Jan Šrámek
  poslanec za Brno František Šujan
  ředitel školy


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018