Slavnostní otevření nové školní budovy gymnázia na Křenové ulici

18. 9. 1912


ulice

číslo orientační

36


katastr

Trnitá


charakteristika

Požadavek ředitele Františka Šujana ochotně podpořili zemští školní inspektoři Alois Vlk a Jan Mayer i dvorní rada František Navrátil a do Vídně směřovala zpráva doporučující místo adaptace provést novostavbu o 11 třídách, uskutečněnou na dosavadním místě za provozu školy.
Proto také jedna z prvých služebních cest ředitele Františka Šujana vedla do Vídně, kam se vypravil přednést "uctivou prosbu" o budovu ministru Marchetovi a jeho podřízeným. Ti slíbili podporu, ale jeden z dvorních radů hned upozornil, že "obyčejnou cestou to půjde velmi zvolna". "Pochopil jsem...", vzpomíná o čtvrtstoletí později dr. František Šujan; a třebaže slova "lobby" ani "lobbovat" nebyla tehdy u nás ještě známa, do činnosti, kterou označují, se pustil s nevídanou razancí. Přesvědčil poslance za Brno dr. Fr. Slámu, Jana Šrámka a Tomáše Eduarda Šilingera. Jejich přímluvy způsobily, že školu navštívil ministr - krajan Karel Prášek a po prohlídce prohlásil, že se "vší mocí přičiní, aby ústav dostal budovu novou".
Vyhráno ovšem ještě nebylo, ministr i poslanci museli záležitost několikrát urgovat. Z původně plánovaných 460.000 K bylo na stavbu povoleno 385.000 K, na vnitřní zařízení jen 35.000 K. Termín dokončení 1. 9. 1912 byl dodržen. Po vybavení učeben a tělocvičny (odborné pracovny musily zatím počkat) rozeslalo ředitelství a profesorský sbor II. české státní reálky pozvánky na slavnost otevření nové budovy školní dne 18. 9. 1912.


účastníci

František Šujan, ředitel školy,
ThDr. PhDr. JUDr. Pavel Huyn, brněnský biskup


poznámka

PROGRAM:
- 9.00 hodin: mše v chrámu sv. Petra a Pavla,
- 10.30 hodin: přivítání hostů ve vestibulu školy a svěcení budovy (následovaly proslovy zúčastněných, rakouská hymna a zápis do pamětní knihy).události

18. 9. 1907
Zahájení vyučování na gymnáziu na Křenové ulici


osoby

Pavel Huyn
brněnský biskup, který vysvětil školní budovu Tomáš Eduard Šilinger
poslanec za Brno Jan Šrámek
poslanec za Brno František Šujan
ředitel školy


městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018