Výstavní projekt „Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1960

1. 6. 2010 (1.–30.6.2010)


ulice


charakteristika

Výstavní projekt Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1960, prezentovaný na podzim roku 2009 ve Strahovském klášteře v Praze, a poté představený mj. v Plzni, Českých Budějovicích a v Olomouci, bylo možné ve dnech 1.–30. června 2010 zhlédnout také v Brně, v kostele sv. Jakuba.
Záštitu nad výstavou, na jejíž přípravě se podílel tým archivářů, historiků a výtvarníků pod vedením dr. Vladimíry Vaníčkové, převzal Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.
Výstava promlouvala k návštěvníkům v dějinných souvislostech s důrazem na jednotlivé lidské osudy a přiblížila jednak hlavní rysy proticírkevního boje komunistického státu, mocenské nástroje i konkrétní metody užívané k likvidaci duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.
Připomínala nejen osudy významných osobností (např. brněnského biskupa Karla Skoupého), ale i méně známá fakta ze života jednotlivých kněží, řeholníků (např. premonstráta Bohuslava Němčanského, který působil jako pomocný duchovní v Brně-Židenicích), milosrdného bratra Faustina Hartla řádových sester a laiků (zde je třeba jmenovat zejména brněnského právníka Františka Valenu a básníka Jana Zahradníčka), kteří se stali terčem komunistické perzekuce a patří k jedněm z prvních novodobých „vězňů svědomí“.
Expozice se zároveň dotkla dopadu rozkladných represivních metod Státní bezpečnosti na církevní komunity, mezi něž rovněž patřilo získávání tajných spolupracovníků z kněžských řad.

Ačkoli se tato etapa novověkých českých dějin týkala velkého množství lidí a zanechala mnoho morálních a materiálních škod, nebyla veřejností po roce 1990 ještě komplexnějším způsobem vyhodnocena a doceněna. Výstava tak zmapovala bílá místa v našich novodobých dějinách, zveřejnila dosud nepublikované dokumenty z českých archivů i soukromých sbírek a pedagogové ji mohli využít i pro doplnění výuky dějepisu.prameny, literatura

osoby

Faustin Hartl
jeden z pronásledovaných řeholníků Bohuslav Němčanský
jeden z pronásledovaných kněží Karel Skoupý
brněnský biskup pronásledovaný komunistickým režimem Jan Zahradníček
brněnský básník a publicista


stavby

Kostel sv. Jakuba
Rašínova


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 14. 09. 2020