Internetová encyklopedie dějin Brna

Výstavní projekt „Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1960

Výstavní projekt „Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1960


 • 1. 6. 2010 (1.–30.6.2010)


 • ulice

  Rašínova

 • místo

  kostel sv. Jakuba


 • charakteristika

  Výstavní projekt Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1960, prezentovaný na podzim roku 2009 ve Strahovském klášteře v Praze, a poté představený mj. v Plzni, Českých Budějovicích a v Olomouci, bylo možné ve dnech 1.–30. června 2010 zhlédnout také v Brně, v kostele sv. Jakuba. Záštitu nad výstavou, na jejíž přípravě se podílel tým archivářů, historiků a výtvarníků pod vedením dr. Vladimíry Vaníčkové, převzal Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.
  Výstava promlouvala k návštěvníkům v dějinných souvislostech s důrazem na jednotlivé lidské osudy a přiblížila jednak hlavní rysy proticírkevního boje komunistického státu, mocenské nástroje i konkrétní metody užívané k likvidaci duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.
  Připomínala nejen osudy významných osobností (např. brněnského biskupa Karla Skoupého), ale i méně známá fakta ze života jednotlivých kněží, řeholníků (např. premonstráta Bohuslava Němčanského, který působil jako pomocný duchovní v Brně-Židenicích), milosrdného bratra Faustina Josefa Hartla, řádových sester a laiků (zde je třeba jmenovat zejména brněnského právníka Františka Valenu a básníka Jana Zahradníčka), kteří se stali terčem komunistické perzekuce a patří k jedněm z prvních novodobých „vězňů svědomí“.
  Expozice se zároveň dotkla dopadu rozkladných represivních metod Státní bezpečnosti na církevní komunity, mezi něž rovněž patřilo získávání tajných spolupracovníků z kněžských řad.

  Ačkoli se tato etapa novověkých českých dějin týkala velkého množství lidí a zanechala mnoho morálních a materiálních škod, nebyla veřejností po roce 1990 ještě komplexnějším způsobem vyhodnocena a doceněna. Výstava tak zmapovala bílá místa v našich novodobých dějinách, zveřejnila dosud nepublikované dokumenty z českých archivů i soukromých sbírek a pedagogové ji mohli využít i pro doplnění výuky dějepisu.


 • obrazy

  img10095.jpg img10096.jpg img10097.jpg img10098.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  Faustin Josef Hartl
  jeden z pronásledovaných řeholníků Bohuslav Němčanský
  jeden z pronásledovaných kněží Karel Skoupý
  brněnský biskup pronásledovaný komunistickým režimem Jan Zahradníček
  brněnský básník a publicista


 • stavby

  Kostel sv. Jakuba
  Rašínova


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 25. 06. 2018

Výstava „Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1960 v interiéru kostela sv. Jakuba v Brně. Fotografii poskytla paní Martina Jandlová, Biskupství brněnské. Děkujeme.