Internetová encyklopedie dějin Brna

Výstava „Velké Brno“ (k 90. výročí připojení předměstských obcí k Brnu)

Výstava „Velké Brno“ (k 90. výročí připojení předměstských obcí k Brnu)


 • 15. 9. 2009 (15.9.–31.10.2009)


 • ulice

  Dominikánské náměstí

 • místo

  Křížová chodba Nové radnice


 • charakteristika

  Výstavu uspořádalo Muzeum města Brna ve spolupráci s Archivem města Brna.
  Brno, které bylo po dlouhou dobu uzavřeným pevnostním městem, se v průběhu 19. století změnilo na rychle rostoucí průmyslové centrum a skutečnou metropoli Moravy. Na přelomu 19. a 20. století překonalo magickou stotisícovou hranici (v roce 1900 mělo 109 361 obyvatel) a bylo šestým největším městem předlitavské části habsburské monarchie. Tento demografický růst nebyl způsoben ani tak přirozeným populačním vývojem, jako spíše přílivem nových pracovních sil z venkova. Rychle se rozvíjející město bylo domovem Němců, Čechů i Židů, jejichž vzájemné soužití mělo ale od konce 19. století daleko do harmonie. Přibývající české obyvatelstvo se v Brně, jehož radnice byla německá, hlásilo o svá práva, a to vedlo k mnoha prudkým nacionálním sporům mezi oběma národnostmi.
  Když v bouři 1. světové války zaniklo Rakousko-Uhersko jako mnohonárodnostní staletá říše ve středu Evropy a na jeho troskách se zrodily menší následnické státy, došlo i v Brně k událostem, které výrazně změnily jeho život a podobu.
  V listopadu 1918 byla správa brněnské radnice předána do českých rukou a začalo se připravovat vytvoření Velkého Brna. Toto úsilí bylo úspěšně završeno 16. dubna 1919, kdy Národní shromáždění Republiky Československé schválilo zákon „o sloučení sousedních obcí s Brnem“. K Brnu bylo připojeno celkem 23 obcí včetně dvou měst – Králova Pole a Husovic. Rozloha města se tak zvětšila z 1 816 ha na 12 380 ha a počet obyvatel vzrostl na 221 758.
  Vznik Velkého Brna otevřel cestu k dalšímu rozvoji města ve dvacátých a třicátých letech, kdy si Brno vydobylo postavení důležitého centra nejen průmyslu, ale zejména kultury, školství a moderní architektury.

  Výstava ukázala mimo jiné podobu města na přelomu 19. a 20. století, byla sondou do jeho života v době 1. světové války i v letech po ní. Zvláštní pozornost byla věnována dříve samostatným obcím, které byly v dubnu 1919 k Brnu připojeny.
  Návštěvníci mohli vidět množství dvojrozměrných předmětů (pohlednic, fotografií, map a dalších historických dokumentů), ale i trojrozměrné exponáty, ukazující například dobovou módu, nábytek, hračky apod.


 • soubory ke stažení

  Informační letáček k výstavě.pdf [6.67 MB]


 • obrazy

  img10297.jpg img10302.jpg img10303.jpg img10304.jpg img10305.jpg img10306.jpg img10307.jpg img10308.jpg img10309.jpg img10310.jpg img10311.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  16. 4. 1919
  Vytvoření tzv. Velkého Brna připojením 23 předměstských obcí (Zákon č. 213/1919 Sb.)


 • stavby

  Nová radnice
  Dominikánské náměstí 1/196


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 01. 11. 2019

Informační letáček k výstavě Velké Brno otevřené 15. 9. 2009 na Nové radnici. Zdroj: MuMB - sbírky.