Výstava „Velké Brno“ (k 90. výročí připojení předměstských obcí k Brnu)

15. 9. 2009 (15.9.–31.10.2009)místo

Křížová chodba Nové radnice


charakteristika

Výstavu uspořádalo Muzeum města Brna ve spolupráci s Archivem města Brna.
Brno, které bylo po dlouhou dobu uzavřeným pevnostním městem, se v průběhu 19. století změnilo na rychle rostoucí průmyslové centrum a skutečnou metropoli Moravy. Na přelomu 19. a 20. století překonalo magickou stotisícovou hranici (v roce 1900 mělo 109 361 obyvatel) a bylo šestým největším městem předlitavské části habsburské monarchie. Tento demografický růst nebyl způsoben ani tak přirozeným populačním vývojem, jako spíše přílivem nových pracovních sil z venkova. Rychle se rozvíjející město bylo domovem Němců, Čechů i Židů, jejichž vzájemné soužití mělo ale od konce 19. století daleko do harmonie. Přibývající české obyvatelstvo se v Brně, jehož radnice byla německá, hlásilo o svá práva, a to vedlo k mnoha prudkým nacionálním sporům mezi oběma národnostmi.
Když v bouři 1. světové války zaniklo Rakousko-Uhersko jako mnohonárodnostní staletá říše ve středu Evropy a na jeho troskách se zrodily menší následnické státy, došlo i v Brně k událostem, které výrazně změnily jeho život a podobu.
V listopadu 1918 byla správa brněnské radnice předána do českých rukou a začalo se připravovat vytvoření Velkého Brna. Toto úsilí bylo úspěšně završeno 16. dubna 1919, kdy Národní shromáždění Republiky Československé schválilo zákon „o sloučení sousedních obcí s Brnem“. K Brnu bylo připojeno celkem 23 obcí včetně dvou měst – Králova Pole a Husovic. Rozloha města se tak zvětšila z 1 816 ha na 12 380 ha a počet obyvatel vzrostl na 221 758.
Vznik Velkého Brna otevřel cestu k dalšímu rozvoji města ve dvacátých a třicátých letech, kdy si Brno vydobylo postavení důležitého centra nejen průmyslu, ale zejména kultury, školství a moderní architektury.

Výstava ukázala mimo jiné podobu města na přelomu 19. a 20. století, byla sondou do jeho života v době 1. světové války i v letech po ní. Zvláštní pozornost byla věnována dříve samostatným obcím, které byly v dubnu 1919 k Brnu připojeny.
Návštěvníci mohli vidět množství dvojrozměrných předmětů (pohlednic, fotografií, map a dalších historických dokumentů), ale i trojrozměrné exponáty, ukazující například dobovou módu, nábytek, hračky apod.


soubory ke stažení

obrazy


události

16. 4. 1919
Vytvoření tzv. Velkého Brna připojením 23 předměstských obcí (Zákon č. 213/1919 Sb.)


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 01. 11. 2019