Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření sirotčince Na Dornychu

Otevření sirotčince Na Dornychu


 • 23. 11. 1853 


 • ulice

  Na Dornychu


 • charakteristika

  Sirotčinec vznikl díky dámám ze Spolku paní sv. Josefa v Brně, které se nechaly inspirovat podobnými institucemi z ciziny (Strassburg).
  V čele snah o zřízení sirotčince, především pro dívky, byla šlechtična baronka Anna Eötvös a biskup Jan Antonín Arnošt Schaffgotsche. Bylo přijato 14 dívek, na jejichž výchovu byly vyžádány řádové sestry ze Štýrského Hradce.
  První představenou sirotčince se stala Aloisie Janitschová.


 • poznámka

  Roku 1855 dostal sirotčinec od brněnské rodačky Aloisie Braunové z Vídně peněžní dar ve výši 26 000 zlatých, za které byl zakoupen nový dům na Cejlu čp. 84. Ústav dostal název „Braunova nadace zábrdovického sirotčince pro výchovu chudých osiřelých dívek moravských“. Ještě ve stejném roce měl v opatrování 84 dětí.


 • prameny, literatura

  Archivní pramen
  "Kronika Jundrova I"


 • osoby

  Jan Antonín Arnošt Schaffgotsche
  jeden z iniciátorů zřízení sirotčince


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 20. 11. 2018