Slavnostní otevření Moravského náměstí po jeho rekonstrukci

15. 9. 2010 (září 2009 – říjen 2010)místo

15.00 hodin


charakteristika

Slavnostnímu otevření předcházela roční rekonstrukce inženýrských sítí, pokládka nové dlažby a výsadba 28 stromů. Zrekonstruované náměstí budou zdobit symboly čtyř ctností, které by podle filozofa Platona mělo mít správné město (spravedlnost, mírnost, odvaha a prozíravost).
Tři skulptury jsou již na svém místě. Spravedlnost symbolizuje stejnojmenná socha muže zvedajícího těžký kvádr. Umírněnost vyjadřuje nízká kašna - fontána s mírně zvlněnou hladinou. Prozíravost představuje bronzový model podoby města z roku 1645, kdy ho obléhala švédská armáda. Čtvrtá alegorie, jezdecká socha markraběte Jošta (odvaha) se na náměstí objeví později.


účastníci

Roman Onderka, primátor města Brna,
další významní představitelé města Brna,
široká veřejnost


zajímavosti

slavnostní otevření zpestřil svým vystoupením dětský soubor lidových písní a tanců Májíček, koncert se uskutečnil od 14.30 hodin


poznámka

celkové náklady na rekonstrukci náměstí, která výrazně zasáhla i do provozu městské hromadné dopravy, činily 150 927 388,- Kč


obrazy

události

9. 10. 2009
Výstava Jošt - markrabě moravský 1. 9. 2008
Výstava Náměstí ovládne Spravedlnost 29. 5. 2008
Výstava Náměstí ovládne Spravedlnost


osoby

Marius Kotrba
autor sochy Spravedlnosti Roman Onderka
primátor města Brna


objekty

kašna (symbol umírněnosti)
kašna: Moravské náměstí 0/08 socha Spravedlnosti
sochařská realizace: Moravské náměstí 0/09 Model Brna z roku 1645
model: Moravské náměstí 0/10


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 25. 06. 2018