Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření „Lesnického Slavína“

Slavnostní otevření „Lesnického Slavína“


 • 18. 6. 1929 


 • nej...

  Evropa
  unikátní svou myšlenkou a realizací


 • charakteristika

  Lesnický Slavín na Školním lesním podniku Masarykův les ve Křtinách je souborem památníků volně rozmístěných v lesích. Jsou věnovány především význačným lesníkům, umělcům, kteří milovali přírodu, ale také stromům, ptákům a dalším obyvatelům lesa. Atmosféru dokreslují lesní palouky, studánky, vzácné stromy i malebné výhledy do kraje.
  Slavnostní akt se uskutečnil v polesí Olomučany, v těsné blízkosti památníku Jiřího Václava Wachtela.


 • účastníci

  účastníci exkurze, která byla součástí vědeckého lesnického kurzu, pořádaného při oslavách 10. výročí založení Vysoké školy zemědělské, dnešní Mendelovy univerzity

  projevy:
  - Rudolf Haša, tehdy děkan lesnického odboru Vysoké školy zemědělské
  - Gustav Artner, přednosta Školního lesního statku adamovského

 • zajímavosti

  Mezi zakladatele Lesnického Slavína patřili profesoři Rudolf HašaJosef Konšel, na jejich práci navázal Josef Opletal.
  Po odchodu do důchodu v sedmdesáti letech v roce 1934 se Opletal věnoval tehdy průkopnické myšlence - budování rekreačního zařízení pro velkoměsto. Podle vlastní koncepce severně od Brna na pozemcích Školního lesního podniku vybíral vhodná místa v terénu, určoval náměty pomníků, jejich obrazové ztvárnění a citace ze světové literatury. Doma v dílně týdny a měsíce vytesával do kamenných desek texty a obrazy. Jeho autorství lze identifikovat podle signování iniciálami s písmenem „J“ vepsaným do kruhového tvaru písmene „O“.
  Součástí Lesnického Slavína jsou také palouky jako místa odpočinků pro poutníky a malebná scenérie pro potěchu oka. Často jsou osázeny různými druhy exotických stromů. Josef Opletal evidoval celkem 67 palouků, zachovalo se jich přes čtyřicet. Školní lesní podnik Křtiny se snaží pečovat o Lesnický Slavín dodnes, udržovat jej a budovat nové pomníčky.

  V roce 2003 vyšla publikace Jiřího Truhláře „Památníky adamovských lesů“, která podrobně popisuje jednotlivé objekty Lesnického Slavína, jehož část zasahuje také na území města Brna.
  V roce 1929, v roce založení Lesnického Slavína, bylo památníků čtyřicet. Byly zřízeny s datem „1929“ a to pojmenováním lesních oddělení, význačných cest, chodníků, strání, ale zejména osazením pamětních desek z černé žuly se jmény a životopisnými daty.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Rudolf Haša
  jeden ze zakladatelů Lesnického Slavína Josef Konšel
  jeden ze zakladatelů Lesnického Slavína Josef Opletal
  jeden ze zakladatelů Lesnického Slavína


 • objekty

  A. Midloch
  pomník: Midlochova 0/1
  objekt Lesnického Slavína s paloukem „U Midlocha“
  První trigonometrický bod na našem území
  pamětní deska: Soběšice-Ostrá horka
  objekt Lesnického Slavína s památným stromem
  Buk, jehož jméno nese palouk Lesnického Slavína
  památný strom: U Buku 0/01 J. Doležal
  pomník: U Buku 0/02
  objekt Lesnického Slavína se studánkou, autorem Josef Otáhal
  J. Tomeček
  pamětní deska: U Buku 0/03
  objekt Lesnického Slavína se studánkou

  další objekty (2)...


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018