Slavnostní otevření „Lesnického Slavína“

18. 6. 1929


nej...

Evropa
unikátní svou myšlenkou a realizací


charakteristika

Lesnický Slavín na Školním lesním podniku Masarykův les ve Křtinách je souborem památníků volně rozmístěných v lesích. Jsou věnovány především význačným lesníkům, umělcům, kteří milovali přírodu, ale také stromům, ptákům a dalším obyvatelům lesa. Atmosféru dokreslují lesní palouky, studánky, vzácné stromy i malebné výhledy do kraje.
Slavnostní akt se uskutečnil v polesí Olomučany, v těsné blízkosti památníku Jiřího Václava Wachtela.


účastníci

účastníci exkurze, která byla součástí vědeckého lesnického kurzu, pořádaného při oslavách 10. výročí založení Vysoké školy zemědělské, dnešní Mendelovy univerzity

projevy:
- Rudolf Haša, tehdy děkan lesnického odboru Vysoké školy zemědělské
- Gustav Artner, přednosta Školního lesního statku adamovského


zajímavosti

Mezi zakladatele Lesnického Slavína patřili profesoři Rudolf Haša a Josef Konšel, na jejich práci navázal Josef Opletal.
Po odchodu do důchodu v sedmdesáti letech v roce 1934 se Opletal věnoval tehdy průkopnické myšlence - budování rekreačního zařízení pro velkoměsto. Podle vlastní koncepce severně od Brna na pozemcích Školního lesního podniku vybíral vhodná místa v terénu, určoval náměty pomníků, jejich obrazové ztvárnění a citace ze světové literatury. Doma v dílně týdny a měsíce vytesával do kamenných desek texty a obrazy. Jeho autorství lze identifikovat podle signování iniciálami s písmenem „J“ vepsaným do kruhového tvaru písmene „O“.
Součástí Lesnického Slavína jsou také palouky jako místa odpočinků pro poutníky a malebná scenérie pro potěchu oka. Často jsou osázeny různými druhy exotických stromů. Josef Opletal evidoval celkem 67 palouků, zachovalo se jich přes čtyřicet. Školní lesní podnik Křtiny se snaží pečovat o Lesnický Slavín dodnes, udržovat jej a budovat nové pomníčky.

V roce 2003 vyšla publikace Jiřího Truhláře „Památníky adamovských lesů“, která podrobně popisuje jednotlivé objekty Lesnického Slavína, jehož část zasahuje také na území města Brna.
V roce 1929, v roce založení Lesnického Slavína, bylo památníků čtyřicet. Byly zřízeny s datem „1929“ a to pojmenováním lesních oddělení, význačných cest, chodníků, strání, ale zejména osazením pamětních desek z černé žuly se jmény a životopisnými daty.osoby

Rudolf Haša
jeden ze zakladatelů Lesnického Slavína Josef Konšel
jeden ze zakladatelů Lesnického Slavína Josef Opletal
jeden ze zakladatelů Lesnického Slavína


objekty

A. Midloch
pomník: Midlochova 0/1
objekt Lesnického Slavína s paloukem „U Midlocha“
První trigonometrický bod na našem území
pamětní deska: Soběšice-Ostrá horka
objekt Lesnického Slavína s památným stromem
Buk, jehož jméno nese palouk Lesnického Slavína
památný strom: U Buku 0/01 J. Doležal
pomník: U Buku 0/02
objekt Lesnického Slavína se studánkou, autorem Josef Otáhal
J. Tomeček
pamětní deska: U Buku 0/03
objekt Lesnického Slavína se studánkou

další objekty (2)...


Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018