Internetová encyklopedie dějin Brna

Zákaz zakupování měšťanských domů příslušníky světské a církevní šlechty

Zákaz zakupování měšťanských domů příslušníky světské a církevní šlechty


 • 31. 3. 1353 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Městská rada brněnská se snažila o evidenci šlechtické držby a zpoplatnění jejich domů, což ovšem šlechtici většinou ignorovali. Město se na ochranu proti této svévoli obrátilo na markraběte, který tak zakázal do budoucna příslušníkům světské i duchovní šlechty zakupovat, či jinak nabývat domy v Brně s odůvodněním, že na berni přispívají jen minimálně.


 • účastníci

  Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský a představitelé města Brna

 • zajímavosti

  Toutéž listinou markrabě zapověděl měšťanům transakce nemovitého majetku ve prospěch obou vyšších společenských vrstev a naopak určil předkupní právo pro měšťany u objektů, které se již dříve dostaly do vlastnictví šlechty a duchovních.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • osoby

  Jan Jindřich
  markrabě moravský


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018