Zákaz zakupování měšťanských domů příslušníky světské a církevní šlechty

31. 3. 1353


místo

Brno


charakteristika

Městská rada brněnská se snažila o evidenci šlechtické držby a zpoplatnění jejich domů, což ovšem šlechtici většinou ignorovali. Město se na ochranu proti této svévoli obrátilo na markraběte, který tak zakázal do budoucna příslušníkům světské i duchovní šlechty zakupovat, či jinak nabývat domy v Brně s odůvodněním, že na berni přispívají jen minimálně.


účastníci

Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský a představitelé města Brna


zajímavosti

Toutéž listinou markrabě zapověděl měšťanům transakce nemovitého majetku ve prospěch obou vyšších společenských vrstev a naopak určil předkupní právo pro měšťany u objektů, které se již dříve dostaly do vlastnictví šlechty a duchovních.osoby

Jan Jindřich
markrabě moravský


Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018