VUT v Brně udělilo prezidentu ČR Václavu Klausovi čestný doktorát

12. 4. 2011místo

charakteristika

Na úvod slavnostního ceremoniálu rektor VUT v Brně Karel Rais všem přítomným přednesl laudatio, ve kterém vysvětlil důvody, které vedly k návrhu udělit čestný doktorát Václavu Klausovi. „Osobně si cením jeho konzistentnosti v názorech, která ho často staví do role kontroverzní osoby vystupující z šedi české společnosti. A obvykle až za čas se ukáže pravdivost jeho názorů.“ uvedl rektor.


účastníci

Václav Klaus, prezident ČR,
prof. Ing. Karel Rais CSc., MBA, rektor VUT v Brně,
prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc., prorektor pro rozvoj vědecké a výzkumné činnosti VUT v Brně,
doc. dr. Ing. Petr Hanáček, předseda akademického senátu VUT v Brně,
JUDr. Pavel Rychetský, soudce Ústavního soudu,
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna,
představitelé akademické obce,
studenti


zajímavosti

Sám prezident uvedl, že se jedná již o čtyřicátý čestný titul, který obdržel.


obrazy


osoby

Václav Klaus
Roman Onderka
primátor města Brna Karel Rais
rektor Vysokého učení technického v Brněměstská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 25. 06. 2018