Návštěva amerického astronauta s Krtečkem v Brně

8. 8. 2011číslo orientační

1


místo

charakteristika

Brno navštívil americký astronaut Andrew Feustel s plyšovou figurkou Krtečka, který ho doprovázel při jeho poslední cestě raketoplánu do Vesmíru. Plyšový Krtek musel samozřejmě vyhovovat předpisům NASA a zároveň představám autorů tohoto zadání. Tj. rozměr musel odpovídat velikosti osobního zavazadla kosmonauta, materiály musely splňovat požadavky na nehořlavost.
Na Nové radnici ve Sněmovním sále se setkal nejen s představiteli města, ale i s nadšenými dětmi. V Brně si spolu s manželkou prohlédli i provozovnu Moravské ústředny, kde byl Krteček vyroben.


poznámka

Andrew Feustel navštívil město Brno i v roce 2009.


obrazy

události

6. 8. 2009
Americký astronaut Andrew Feustel na návštěvě v Brně


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

související odkazy

Fl


Aktualizováno: 01. 11. 2019