Ustavující schůze Přírodovědeckého klubu v Brně

12. 6. 1905


ulice

místo

dvorana Vesny


nej...

Brno
první český přírodovědecký spolek v Brně


charakteristika

Posláním klubu, jehož stanovy byly schváleny 14. 5. 1905, bylo pěstovat přírodní vědy a šířit přírodovědecké vzdělání. Pro pěstování jednotlivých oborů přírodních věd byly ustavovány zvláštní sekce, např. speleologická, botanická, ornitologická.
Ve vedení klubu působilo několik významných vědeckých osobností, jako např. Jan Kranich, Josef Podpěra, Jindřich Suza, Vladimír Krist, Josef Jedlička, Sergej Hrabě aj. V roce 1955 byl klub přičleněn ke krajskému domu osvěty města Brna, roku 1959 se stal zájmovým kroužkem Moravského muzea, roku 1973 se znovu osamostatnil.


účastníci

Karel Vandas, předseda,
Oldřich Kramář, jednatel,
Jan Kranich, pokladník,
František Karel Studnička,
Emil Bayer a další


zajímavosti

Klub pořádal přednášky (v zasedací síni Moravského zemského muzea), exkurze, sběr přírodnin. Od roku 1914 vydával Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně.


poznámka

V Brně působil už od roku 1861 Naturfoschender Verein, který sdružoval německé přírodovědce.osoby

Emil Bayer
zakládající člen Přírodovědeckého klubu v Brně Sergěj Hrabě
člen vedení Přírodovědeckého klubu v Brně Vladimír Krist
člen vedení Přírodovědeckého klubu v Brně Josef Podpěra
člen vedení Přírodovědeckého klubu v Brně František Karel Studnička
přírodovědec
další osoby (2)...


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 09. 07. 2018