"Mostné" privilegium

8. 12. 1350


místo

Brno


charakteristika

Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský, prodlužuje městu Brnu privilegium krále Karla IV. o vybírání haléře poplatku z každého koně procházejícího městem, a to od nejbližšího svátku sv. Jiřího na další tři roky


účastníci

Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský,
město Brno


poznámka

vybraná finanční částka byla použita na dláždění města a opravování mostůosoby

Jan Jindřich
markrabě moravský


Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018