Osvobození od berně z venkovského majetku

24. 3. 1353


místo

Brno


charakteristika

Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský, osvobozuje brněnské měšťany od placení obecné královské berně z veškerého jejich venkovského majetku na zboží šlechty a duchovenstva


účastníci

Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský,
brněnští měšťané


poznámka

přes všechny královské výsady statky měšťanů na šlechtických a církevních dominiích na přelomu 14. a 15. století obecnou berni platilyosoby

Jan Jindřich
markrabě moravský


Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018