Statuta cechu nožířů

30. 11. 1361


místo

Brno


charakteristika

Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský, ustanovil pro snadnější vybírání platů a dávek od výrobců nožů, že nikdo nesmí v Brně prodávat nože, kdo je vlastní rukou nezhotovil. Zároveň nikdo z nožířů, kteří nebyli přijati do cechu a nezískali měšťanské právo, nesmí vyrobené nože prodávati.


účastníci

Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský,
mistři nožíři


zajímavosti

V polovině 14. století sílily snahy řemeslníků o vytváření vlastních sdružení (cechů) a omezení konkurence mimocechovních řemeslníků.
Statuta vydaná Janem Jindřichem cechu nožířů a cechu zlatníků (1376) znamenala výrazný obrat, ta totiž již pevně zakotvila nucený přímus - tedy monopolizaci určitého řemesla výlučně cechovně organizovanými řemeslníky.osoby

Jan Jindřich
markrabě moravský


Jord


Aktualizováno: 15. 07. 2018