Jednání o znovuzřízení právnické fakulty v Brně

5. 4. 1968charakteristika

„Na půdě University J. E. Purkyně v Brně proběhlo včera jednání o znovuzřízení právnické fakulty v Brně. Podle tohoto jednání bude výuka v prvních ročnících zahájena již v příštím školním roce, letos na podzim. Provizorní prostory poskytne zatím Universita J. E. Purkyně v Brně.
Od 1. ledna 1969 by se studenti i profesoři odstěhovali do upravených prostor po dnešním podniku Prefa na náměstí 25. února. Do roku 1971, kdy už by měla nová fakulta mít všechny ročníky, vrátí se universitě budova na tř. Kpt. Jaroše, kde je dnes městská vojenská správa, která si do té doby postaví svůj objekt.“
(Citace z Lidové demokracie, 1968).


poznámka

Právnická fakulta, existující od vzniku Masarykovy univerzity v roce 1919, byla zrušena na základě usnesení předsednictva ÚV KSČ vládním nařízením č. 81/1950 Sb. z 27. června 1950. Po dlouhotrvajících snahách byla až vládním nařízení č. 35/1969 Sb. zřízena Právnická fakulta UJEP v Brně.události

3. 10. 1960
Přejmenování Masarykovy univerzity 28. 1. 1919
Založení Masarykovy univerzity v Brně


městská část

Ma, Kal


Aktualizováno: 31. 03. 2020