Studijní cesta posluchačů lesního inženýrství VŠZ do Švýcarska

1. 6. 1924 (1.–15.6.1924)


charakteristika

VŠZ v Brně uspořádala pro posluchače lesního inženýrství studijní cestu „Švýcarskými lesy“, které se účastnilo 28 osob, pět profesorů, čtyři asistenti a devatenáct posluchačů.
Z cesty vydal na základě cestovních zápisků všech účastníků prof. Ing. Josef Konšel publikaci, doplněnou řadou původních fotografií.


účastníci

pedagogové a posluchači lesního inženýrství VŠZ


zajímavosti

Prof. ing. Konšel v promluvě uvedl, proč má taková cesta pro účastníky velký význam. „Odborník naučí se nejen porovnávati, ale též posuzovati a ceniti mnohem lépe snahy a práce domácí, když byl nějakou dobu věnoval pozornost směrům a vzorům cizím. /.../
Je snad ohromující švýcarská příroda, ale mnohá švýcarská zařízení rázu veřejného ohromují pouze svým - nehledaným prostým řešením.“
Přidal i postřehy z vlastního pozorování, která vynikají vtipností a čtivým jazykem: „Listonoši nenosí poštu do jednotlivých domácností, nýbrž v každém domě jest schránka, kde se pošta ukládá pro všechny, a kde si ji každý odebírá sám. /.../
Ach ta nádraží. Nikdo vás tam nezdržuje, nikdo nezastavuje, zavazadel nezkoumá, nikdo lístky neodebírá, všechny čekárny jsou otevřeny pro nástup do vlaků i pro odchod z nádraží. Sv. Bureaukratismus aby zaplakal nad takovou bezstarostností. A dokonce nic prý se tam neztrácí! Nezní to jako pohádka z pravěku země české? /.../
Je zajímavo, že k černé kávě podává se často - třešňovka.“


poznámka

Program zajišťoval ve spolupráci se švýcarskými lesnickými institucemi prof. Ing. Josef Opletal. Švýcarští kolegové jim vyšli maximálně vstříc, navrhli sami program tak, aby spojil cíle lesnické s poznatky všeobecnými. Termín navrhli před zahájením turistické sezóny, což pomohlo také studijní cestu zlevnit.
Naše ministerstvo školství a národní osvěty povolilo na žádost profesorského sboru na exkurzi profesorům celkem 13 500 korun, ministerstvo zemědělství pak poskytlo studentům cestovní podporu ve výši 6 000 korun (celá státní subvence činila 19 500 korun), takže si účastníci museli výrazně přispět z vlastních prostředků.
Veškeré náklady účastníků při konečném vyúčtování přesáhly částku 52 000 korun. Podařilo se vyjednat slevy na železnici (československé ministerstvo železnic 50 % na rychlík Brno-Břeclav a zpět, rakouské ministerstvo 25 %, ředitelství švýcarských státních drah poskytlo slevu 50 % pro všechny jízdy). Švýcarský konzulát vyřídil pasové vízum bezplatně.
Fotografické snímky zhotovili především prof. Ing. Josef Opletal, asistent V. Pillich, ale také prof. Ing. Konšel. prof. dr. August Bayer, který se k výpravě připojil v průběhu cesty, zpracoval speciální studii o botanických poznatcích, kterou doprovodil vlastními fotografiemi.
Vydaná publikace o cestě byla velice podrobná, srovnávala situaci ve švýcarských a českých lesích, účastnící exkurze procestovali většinu Švýcarska, seznámili se s různými oblastmi, takže spis byl považován i za příspěvek pro širokou lesnickou veřejnost.
osoby

August Bayer
účastník studijní cesty Rudolf Haša
účastník studijní cesty Josef Konšel
účastník studijní cesty Josef Opletal
účastník studijní cesty


Menš


Aktualizováno: 17. 03. 2019