Otevření lapidária města Brna v Křížové chodbě Nové radnice

11. 4. 1937číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

Po úpravách Nové radnice (1935) a v ní umístěné Křížové chodby, která od roku 1904 patřila pod správu tehdejšího Městského musea v Brně, došlo v roce 1936 po její generální opravě k přemístění v ní uložených muzejních předmětů do jiných (pro ně vhodnějších) depozitářů. Hned poté v ní bylo vytvořeno městské lapidárium, jež se 11. dubna 1937 otevřelo veřejnosti.
Současně s otevřením lapidária vydalo město Brno v české a německé verzi i přehledný katalog 125 sbírkových předmětů v něm umístěných.stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

Fl


Aktualizováno: 01. 11. 2019