Zahájení činnosti Slovanského ústavu v Brně

9. 11. 1948


ulice

číslo orientační

14


místo

posluchárna filozofického semináře FF MU


charakteristika

V Brně byla za účasti zástupců Slovanského ústavu v Praze a představitelů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zahájena činnost brněnské odbočky Slovanského ústavu.


účastníci

Frank Wollman,
Th. Saturník (jednatel Slovanského ústavu v Praze, přečetl zdravici předsedy Slovanského ústavu prof. Phdr. A. Pražáka),
Josef Macůrek


osoby

Josef Macůrek
přednesl program brněnské odbočky Slovanského ústavu Frank Wollman
předseda kulturního odboru Slovanského ústavu v Praze


Kal


Aktualizováno: 30. 06. 2018