Internetová encyklopedie dějin Brna

Omezení náboženských svobod

Omezení náboženských svobod


 • 30. 4. 1613 


 • místo

  Rosice


 • charakteristika

  Karel starší ze Žerotína, hejtman Markrabství moravského, odpovídá na císařův mandát nařizující omezit jiné než katolické bohoslužby, což se dotýká jeho strýce Bernarta ze Žerotína, Ondřeje ml. z Puchhaimu a stanovisek, kteří v této věci zaujaly městský úřad brněnský a olomoucký.
  Karel ze Žerotína, nechtěje nijak porušit svou povinnost vůči císaři, upozorňuje ho na jeho sliby učiněné (ohledně náboženských svobod) všem stavům markrabství moravského při jeho přijetí za pána země. Odmítá v této věci postupovat radikálně, neboť i on sám podporuje ve svých domech v Brně a Olomouci různá kázání.


 • účastníci

  Karel st. ze Žerotína moravský zemský hejtman,
  město Brno a Olomouc

 • zajímavosti

  Tzv. náboženská tolerance byla zaručena pouze ústně a všeobecně. Matyáš však ukázal, že ze svých slibů nechce nic dodržet.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Karel starší ze Žerotína
  hejtman Markrabství moravského


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018