Výstava Host do domu

5. 4. 2017 (5.–29.4.2017)


ulice

číslo orientační

65a


katastr

Brno-město, Veveřícharakteristika

výstava o historii legendárního brněnského literárního časopisu


poznámka

Literární časopis Host do domu vyšel v Brně poprvé v roce 1954. Ve vedení časopisu se vystřídali šéfredaktoři Bohumír Macák, Jan Skácel a Jan Trefulka.
Od počátku 60. let nabízel časopis prostor pro tvůrčí svobodu, stal se vyhledávanou názorovou platformou překračující literární obzory. V redakci působily výrazné literární osobnosti, mezi něž patřili Oldřich Mikulášek, Jaromír Tomeček nebo Ludvík Kundera.

V roce 1963 došlo k výraznému posunu. Tehdy se stal šéfredaktorem Jan Skácel, spolu s ním v redakci působili Milan Uhde, Oleg Sus, Oldřich Bárta a Jan Trefulka.
Časopis se proměnil v tribunu předních literárních kritiků, básníků a spisovatelů své doby, velký prostor dostávalo výtvarné umění včetně legendární Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, vznikly osobité rubriky, na něž se snaží navázat i současné tituly. V dubnu roku 1970 bylo vydávání časopisu úředně zastaveno.
V roce 2014 představil Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska p. o., výstavu Host do domu – Sen o svobodě k výročí 60 let od založení tohoto časopisu. MZK přinesla svým čtenářům část této výstavy, která se setkala s velkým úspěchem u návštěvníků.osoby

Oldřich Bárta
redaktor časopisu v letech 1964–1967 Vladimír Blažek
externí spolupracovník v oblasti kulturněpolitické publicistiky Ludvík Kundera
redaktor časopisu v letech 1954–1955 Bohumír Macák
šéfredaktor časopisu v letech 1954–1963 Oldřich Mikulášek
redaktor časopisu v letech 1957–1967
další osoby (11)...


stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


městská část

související odkazy

hub


Aktualizováno: 22. 09. 2018