Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2017 a udělení Čestného občanství města Brna

30. 1. 2018číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

Čestným občanstvím města Brna byl poctěn generálmajor Emil Boček, který působil v II. světové válce jako člen československé 310. perutě RAF a Václav Hynek Mach, významný sochař působící a tvořící v Brně, zejména v meziválečném údobí.
Ostatní osobnosti převzaly ocenění za práci v charitativní sféře, za činnost ve snaze o svobodu a demokracii, ale i za dobré vztahy na mezinárodním poli, stejně jako za odbornou práci na mezinárodní úrovni v oboru optiky, za vysokoškolské působení a samozřejmě za významný přínos na poli kultury, ať už v oboru architektury, výtvarného a hudebního umění, činnosti galerijní a nechybí ani osobnosti ze sportu a tělovýchovy.


účastníci

Petr Hladík, první náměstek primátora,
oceněné osobnosti,
pozvaní hosté


zajímavosti

Na udělení Cen města Brna za rok 2017 bylo podáno 65 návrhů v 15 kategoriích.
Konečný počet laureátů nominovala v listopadu 2017 Rada města Brna a na prosincovém zasedání vše schválilo Zastupitelstvo města Brna.


poznámka

Cenu města Brna za rok 2017 převzali:
- JUDr. Milada Váňová, za charitativní projekt Můj pes a já - oba bez domova
- Miroslav Kasáček, spoluzakladatel občanského sdružení, za zásluhy o svobodu a demokracii
- doc. PhDr. Alena Blažejovská - žurnalistika a publicistika
- JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., honorární konzul Polské republiky
- Rudolf Potsch, významný hokejista
- prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph. D.- mezinárodní odborník technických věd, pokročilá optika
- prof. Ing. arch. Jiří Oplatek, významný brněnský architekt
- Věra Lejsková, klavíristka a hudební publicistka
- prof. RNDr. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., odborník v přírodních vědách
- prof. Mgr. Zoja Mikotová, dramatické umění
- PhDr. Antonín Dufek, Ph. D. - emeritní kurátor fotografické sbírky Moravské galerie
- prof. PhDr. Sylvie Richterová, profesorka bohemistiky - literární činnost
- prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. FESC. - lékařské vědy a farmacie

Posmrtně obdrželi Cenu města Brna: Jan Steklík (výtvarník, průkopník landartu konceptuálního umění) a Ladislav Vácha (brněnský Sokol a atlet, umučený nacisty za II. světové války).


události

30. 1. 2024
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2023 24. 1. 2023
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2022 25. 1. 2022
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2021 a udělení Čestného občanství města Brna 7. 9. 2021
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2020 11. 2. 2020
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2019
další události (14)...


osoby

Alena Blažejovská
jedna z oceněných Emil Boček
oceněn čestným občanstvím města Brna Věra Lejsková
jedna z oceněných Václav Hynek Mach
oceněn čestným občanstvím města Brna Zoja Mikotová
jedna z oceněných
další osoby (4)...


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

Fl


Aktualizováno: 31. 01. 2022