Slavnostní udílení Cen města Brna za rok 2017 a čestné občanství

30. 1. 2018číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

Čestným občanstvím města Brna byl poctěn generálmajor Emil Boček, který působil v II. světové válce jako člen československé 310. perutě RAF a Václav Hynek Mach (1888–1958), významný sochař působící a tvořící v Brně, zejména v meziválečném údobí.
Ostatní osobnosti převzaly ocenění za práci v charitativní sféře, za činnost ve snaze o svobodu a demokracii, ale i za dobré vztahy na mezinárodním poli, stejně jako za odbornou práci na mezinárodní úrovni v oboru optiky, za vysokoškolské působení a samozřejmě za významný přínos na poli kultury, ať už v oboru architektury, výtvarného a hudebního umění, činnosti galerijní a nechybí ani osobnosti ze sportu a tělovýchovy.


účastníci

první náměstek primátora Petr Hladík, který ceny předával,
řada dalších členů Rady a Zastupitelstva magistrátu města Brna,
vyznamenané osobnosti,
pozvaní hosté, především dosavadní držitelé Cen města Brna


zajímavosti

Na udělení Cen města Brna za rok 2017 bylo podáno 65 návrhů v 15 kategoriích.
Konečný počet laureátů nominovala v listopadu 2017 Rada města Brna a na prosincovém zasedání vše schválilo Zastupitelstvo města Brna.


poznámka

Ceny města Brna za rok 2017 obdrželi:
- JUDr. Milada Váňová, za charitativní projekt Můj pes a já - oba bez domova
- Miroslav Kasáček, spoluzakladatel občanského sdružení, za zásluhy o svobodu a demokracii
- doc. PhDr. Alena Blažejovská - obor žurnalistika a publicistika
- JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., honorární konzul Polské republiky
- Rudolf Potsch, významný hokejista
- prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph. D.- mezinárodní odborník technických věd, pokročilá optika
- prof. Ing. arch. Jiří Oplatek, významný brněnský architekt
- Věra Lejsková, klavíristka a hudební publicistka
- prof. RNDr. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., odborník v přírodních vědách
- prof. Mgr. Zoja Mikotová, dramatické umění
- PhDr. Antonín Dufek, Ph. D. - emeritní kurátor fotografické sbírky Moravské galerie
- prof. PhDr. Sylvie Richterová, profesorka bohemistiky - literární činnost
- prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. FESC. - lékařské vědy a farmacie

Posmrtně obdrželi Cenu města Brna: Jan Steklík (výtvarník, průkopník landartu konceptuálního umění) a Ladislav Vácha (brněnský Sokol a atlet, umučený nacisty za II. světové války).


osoby

Emil Boček
jedna z oceněných osobností Václav Hynek Mach
jedna z oceněných osobností Rudolf Potsch
Jan Steklík
jedna z oceněných osobností Ladislav Vácha
jedna z oceněných osobností


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

Fl


Aktualizováno: 06. 06. 2020