Výstava Josef Šíma. Cesta k Vysoké hře.

26. 10. 2018 (26.10.2018–24.2.2019)číslo orientační

1a


katastr

Brno-město


místo

Místodržitelský palác


charakteristika

výstava děl významného představitele evropského moderního malířství


poznámka

Výstavní projekt si klade za cíl zmapovat ranou tvorbu Josefa Šímy od počátků do poloviny třicátých let.
Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Brna.
Je součástí oslav připomenutí významných výročí roku 2018 spojených s naší státností (1918, 1968, 1993) a projektu Made in Czechoslovakia.


prameny, literatura

osoby

Josef Šíma
je mu věnována výstava


městská část


hub


Aktualizováno: 09. 02. 2019