Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2019

11. 2. 2020číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

při tradičním ceremoniálu předala primátorka JUDr. Markéta Vaňková na brněnské Nové radnici Cenu města Brna patnácti osobnostem


účastníci

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna,
oceněné osobnosti,
pozvaní hosté


poznámka

Cenu města Brna za rok 2019 převzali:
- Josef Černý (sport)
- doc. MUDr. Zdenka Hradečná, CSc., DrSc. (přírodní vědy)
- Jan Chlup (in memoriam)
- Božetěch Kostelka (zásluhy o svobodu a demokracii)
- Ing. arch. Radko Květ (architektura a urbanismus)
- Stanislav Moša (dramatické umění)
- Boris Mysliveček (výtvarné umění a design)
- doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (společenské vědy)
- Eva Pilarová (hudba)
- Vít Slíva (literární činnost)
- PhDr. Thomas Donaldson Sparling, B.A. (mezinárodní spolupráce města Brna)
- prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (technické vědy)
- PhDr. Vlasta Svobodová, CSc., M.A. (žurnalistika a publicistika)
- prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (lékařské vědy a farmacie)
- Libor Zábranský (mimořádný přínos městu Brnu)


události

25. 1. 2022
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2021 a udělení Čestného občanství města Brna 7. 9. 2021
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2020 5. 2. 2019
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2018 30. 1. 2018
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2017 a udělení Čestného občanství města Brna 31. 1. 2017
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2016
další události (11)...


osoby

Jan Chlup
jeden z oceněných Eva Pilarová
jedna z oceněných Markéta Vaňková
primátorka města Brna


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část


LucKub


Aktualizováno: 11. 01. 2022