Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2019

11. 2. 2020číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

při tradičním ceremoniálu předala primátorka JUDr. Markéta Vaňková na brněnské Nové radnici Cenu města Brna patnácti osobnostem


účastníci

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna,
oceněné osobnosti,
pozvaní hosté


poznámka

Cenu města Brna za rok 2019 převzali:
- Josef Černý (sport)
- doc. MUDr. Zdenka Hradečná, CSc., DrSc. (přírodní vědy)
- Jan Chlup (in memoriam)
- Božetěch Kostelka (zásluhy o svobodu a demokracii)
- Ing. arch. Radko Květ (architektura a urbanismus)
- Stanislav Moša (dramatické umění)
- Boris Mysliveček (výtvarné umění a design)
- doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (společenské vědy)
- Eva Pilarová (hudba)
- Vít Slíva (literární činnost)
- PhDr. Thomas Donaldson Sparling, B.A. (mezinárodní spolupráce města Brna)
- prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (technické vědy)
- PhDr. Vlasta Svobodová, CSc., M.A. (žurnalistika a publicistika)
- prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (lékařské vědy a farmacie)
- Libor Zábranský (mimořádný přínos městu Brnu)


události

30. 1. 2024
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2023 24. 1. 2023
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2022 25. 1. 2022
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2021 a udělení Čestného občanství města Brna 7. 9. 2021
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2020 5. 2. 2019
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2018
další události (14)...


osoby

Jan Chlup
jeden z oceněných Eva Pilarová
jedna z oceněných Vít Slíva
jeden z oceněných Markéta Vaňková
primátorka města Brna


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část


LucKub


Aktualizováno: 11. 01. 2022