Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2011

24. 1. 2012číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

Jedenáct osobností navrhli brněnští radní k udělení výroční Ceny města Brna pro rok 2011. Cenu předal dne 24. 1. 2012 primátor Roman Onderka. Radní rozhodli neudělit žádnou cenu v oblastech hospodářského rozvoje, užitého umění a literatury.


účastníci

Roman Onderka, primátor města Brna,
oceněné osobnosti,
pozvaní hosté


poznámka

Cenu města Brna za rok 2011 převzali:
- doc. Vladimír Drápal (výtvarné umění)
- Jiří Gruša (mezinárodní spolupráce města Brna, in memoriam)
- Ing. arch. Antonín Hladík (architektura a urbanismus)
- Jaroslav Jiřík (sport, in memoriam)
- Erik Knirsch (hudba)
- Erik Pardus (dramatické umění, in memoriam)
- prof. MUDr. Ladislav Pilka, Dr.Sc. (přírodní vědy)
- prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (technický pokrok)
- prof. PhDr. Miroslav Plešák (žurnalistika a publicistika)
- PhDr. Kateřina Smutná (výchova a vzdělávání)
- doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc. (společenské vědy)


události

30. 1. 2024
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2023 24. 1. 2023
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2022 25. 1. 2022
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2021 a udělení Čestného občanství města Brna 7. 9. 2021
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2020 11. 2. 2020
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2019
další události (13)...


osoby

Vladimír Drápal
jeden z oceněných Jiří Gruša
jeden z oceněných, in memoriam Jaroslav Jiřík
jeden z oceněných, in memoriam Erik Knirsch
jeden z oceněných Roman Onderka
primátor města Brna
další osoby (5)...


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část


LucKub


Aktualizováno: 11. 01. 2022