Dokončení obnovy barokních fresek v sále Rady na Nové radnici

16. 12. 2021číslo orientační

1


místo

charakteristika

Obnova sálu Rady na Nové radnici začala v červenci roku 2019 a byla plánovaná na 18 měsíců.
Původním záměrem bylo zrestaurovat pouze nástropní barokní fresky (u těch nástěnných se totiž předpokládalo, že pro záchranu budou příliš poškozené). V průběhu prací ale bylo rozhodnuto, že restaurátoři fresky na stěnách vytvoří znovu na základě dochovaných reliktů a původní fotodokumentace.


zajímavosti

Po rekonstrukci byl sál Rady zpřístupněn pro veřejnost, prohlídky probíhaly v termínech: 24. 1.–27. 1. a 31. 1.–3. 2. 2022. V budoucnu však opět bude sloužit primárně k zasedání Rady města Brna.


poznámka

Barokní nástěnné malby v sále Rady pocházejí patrně z let 1728–1729 a zobrazují zasedání Moravského zemského soudu. Fresky vznikly v době, kdy v komplexu dnešní Nové radnice sídlil Zemský dům a konkrétně tato místnost sloužila jako soudní tribunál. Pozdější historický vývoj umělecké výzdobě nepřál, budovu využívali vojáci jako skladiště nebo město jako lidovou vývařovnu. Proto byly fresky poničeny a koncem 19. století bylo rozhodnuto, že budou zakryty (zalíčeny).
V polovině 30. let 20. století byl areál Nové radnice zrekonstruován pro potřeby magistrátu na základě projektu architekta Josefa Poláška. Ze Staré radnice sem byla přestěhována městská agenda a od roku 1935 sloužila Nová radnice jako sídlo městské správy.události

28. 9. 1935
Slavnostní otevření Nové radnice


osoby

Josef Polášek
autor přestavby Nové radnice pro potřeby města


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část


PeDro


Aktualizováno: 31. 01. 2022